Luận văn Khảo sát sự tạo củ gừng (Zingiber officinale rosc.) trong điều kiện nuôi cấy in vitro

(Bản scan)

Luận văn Khảo sát sự tạo củ gừng (Zingiber officinale rosc.) trong điều kiện nuôi cấy in vitro

Mục lục

Phần 1: Lời nói đầu

Phần 2: Tổng quan tài liệu

Phần 3: Vật liệu và phương pháp

Phần 4: Kết quả

Phần 5: Thảo luận

Phần 6: Kết luận và đề nghị

pdf25 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2371 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát sự tạo củ gừng (Zingiber officinale rosc.) trong điều kiện nuôi cấy in vitro, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2_2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
Tài liệu liên quan