Luận văn Kiểu đa thức của môđun trên vành noether địa phương

Mục lục

Lời nói đầu 4

1 Tính đa thức của hàm độ dài 5

1.1 Một số kiến thức chuẩn bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 Nhận xét mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.3 Đặc trưng tính chất đa thức của hàm độ dài . . . . . . . . . . . 9

1.4 Một số áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 Kiểu đa thức 18

2.1 Kiến thức chuẩn bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2 Kiểu đa thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.3 Các chặn trên và dưới của kiểu đa thức . . . . . . . . . . . . . 24

2.4 Trường hợp A là vành thương của vành Cohen-Macaulay . . . 32

Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

pdf38 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1539 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Kiểu đa thức của môđun trên vành noether địa phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf178LV09_SP_DaisoPhamHongNam.pdf
Tài liệu liên quan