Luận văn Mô hình cơ sở dữ liệu ngữ nghĩa công cụ hỗ trợ ngữ nghĩa cho cơ sở dữ liệu quan hệ

(Bản scan)

Luận văn Mô hình cơ sở dữ liệu ngữ nghĩa công cụ hỗ trợ ngữ nghĩa cho cơ sở dữ liệu quan hệ

Mục lục

Phần 1: Tổng quan

Chương 1: Đặt vấn đề

Phần 2: Các mô hình CSDL quan hệ, các mô hình dữ liệu, các mô hình dữ liệu ngữ nghĩa

Chương 2: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Chương 3: Mô hình dữ liệu ngữ nghĩa

Phần 3: Mô hình đối tượng ngữ nghĩa mở rộng và công cụ hỗ trợ ngữ nghĩa cho CSDL quan hệ

Chương 4: Công cụ hỗ trợ thiết kế cho mô hình cơ sở dữ liệu

Chương 5: Hỗ trợ thiết kế CSDL với mô hình đối tượng ngữ nghĩa

Phần 4: ứng dụng mô hình đối tượng ngữ nghĩa mở rộng và công cụ hỗ trợ thiết kế để xây dựng công cụ hỗ trợ thiết kế ngữ nghĩa

pdf3 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1942 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Mô hình cơ sở dữ liệu ngữ nghĩa công cụ hỗ trợ ngữ nghĩa cho cơ sở dữ liệu quan hệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3.pdf
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf2.pdf
  • pdf4.pdf
  • pdf5.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.pdf
  • pdf9.pdf
Tài liệu liên quan