Luận văn Một số dạng chuẩn tắc của phương trình đạo hàm riêng hỗn hợp trong mặt phẳng

(Bản scan)

Mở đầu

1

1Kiến thức chuẩn bị 4

1.1.Một số khái niệm 4

1.2.Phõi và điểm kì dị 5

1.3.Các điểm kì dị đơn giản 7

1.3.1.Điểm nút ổn định, điểm nút không ổn định, điểm

yên ngựa 7

1.3.2.Tiêu điểm ổn định, tiêu điểm không ổn định, tâm điểm 9

1.3.3.Điểm nút (suy biến) ổn định, điểm nút (suy biến)

không ổn định 9

1.4.Các tính chất của phương trình đạo hàm riêng hổn hợp 10

2Một số dạng chuẩn tắc của phương trình đạo hàm riêng

hỗn hợp trong mặt phẳng 12

2.1.DỊnh lý rút gọn 14

2.2.Một số dạng chuẩn tắc của phương trình đạo hàm riêng hỗn

hợp trong mặt phẳng 23

Kết luận 35

Tài liệu tham khảo

36

 

pdf42 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 390 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số dạng chuẩn tắc của phương trình đạo hàm riêng hỗn hợp trong mặt phẳng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_mot_so_dang_chuan_tac_cua_phuong_trinh_dao_ham_rien.pdf
Tài liệu liên quan