Luận văn Một số dạng toán liên quan đến xác suất rời rạc và ứng dụng

LỜI CẢM ƠN ii

MỞ DẦU 1

Chương 1. Một sổ dạng toán liên quan đến xác suất rời rạc 2

1.1 Phép thử rà biến cố 2

1.2 Xác suất của biến cố 3

1.2.1 Định nghĩa cổ điển của xác suất 3

1.2.2 Dịnh nghĩa t hống kẽ vè xác suất 6

1.3 Định lý cộng xác suất 6

1.4 Dịnh lý nhản xác suất 9

1.5 Một số mỡ rộng của định lý cộng vã định lý nhản xác suất 13

1.6 Biến ngâu nhiên vã ki vọng 20

1.6.1 Định nghĩa 20

1.6.2 Tính tuyến tinh cùa ki vọng 22

Chương 2. ứng dụng phương pháp xác suất trong giải toán trung

học phổ thõng 24

2.1 Áp dụng xác suát vã ki vọng vào một số bài toán thi học sinh giòi . 24

2.2 Một só dạng toán thi Olympic liên quan 34

KẾT LUẬN 10

TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

 

pdf46 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số dạng toán liên quan đến xác suất rời rạc và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_mot_so_dang_toan_lien_quan_den_xac_suat_roi_rac_va.pdf
Tài liệu liên quan