Luận văn Một số vấn đề về đường tròn mixtilinear

Danh mục ký hiệu ii

Danh sách hình vẽ iii

Mở đầu 1

Chương 1. Dường tròn Mỉxtỉlỉnear 4

1.1 Một số kiến thức liên quan 4

1.2 Dường tròn Mixtilinear 10

1.2.1 Dinh nghĩa và cách dựng 10

1.2.2 Một số tính chất của đường tròn Mixtilinear 12

1.2.3 ứng dụng của đường tròn Mixtilinear 23

Chương 2. Dường tròn Thebault 33

2.1 Dịnh nghĩa và cách dựng 33

2.2 Một số tính chất của đường tròn Thebault 35

2.3 ứng dụng của đường tròn Thebault 41

Kết luận 56

Tài liệu tham khảo 57

 

pdf64 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 662 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số vấn đề về đường tròn mixtilinear, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_mot_so_van_de_ve_duong_tron_mixtilinear.pdf
Tài liệu liên quan