Luận văn Một số vấn đề về hàm đơn điệu toán tử và ứng dụng

Lời cam đoan

Lời cảin ơn ii

Mục lục iii

Lời mở đầu 1

1 Hàm đơn điệu ma trận 3

1.1 Một số kiến thúc cơ bản 3

1.1.1 Ma trận 3

1.1.2 Toán tử tuyến tính 4

1.1.3 Khai triển phổ 6

1.2 Hàm ma trận 9

1.3 Hàm dơn điệu ma trận 13

2 Một số ứng dụng của hàm đơn điệu ma trận 16

2.1 Bất đảng thức Jensen 16

2.2 Bất đảng thức Power-Stormer 23

2.2.1 Vết 23

2.2.2 Bốt dẳng thức Power-Stomer 25

Kết luận 31

Tài liệu tham khảo

32

 

pdf38 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số vấn đề về hàm đơn điệu toán tử và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_mot_so_van_de_ve_ham_don_dieu_toan_tu_va_ung_dung.pdf
Tài liệu liên quan