Luận văn Một vài tính chất về nghịch đảo của hệ số nhị thức

Chương 1. Một vài tính chất của hệ số nhị thức 4

1.1 Hệ số nhị thức 4

1.2 Hàm tổng lũy thừa 6

1.3 Hàm tổng của tích các hệ số nhị thức 8

1.4 Dịnh lý Faulhaber cho lũy thừa của hệ số nhị thức 11

Chương 2. Một vài tính chất về nghịch đảo của hệ số nhị thức 17

2.1 Tổng của nghịch đảo hệ số nhị thức 17

2.2 Tổng lũy thừa nghịch đảo của hệ số nhị thức 33

Chương 3. Một số bài tập hệ số nhị thức trong toán phổ thông 38

Kết luận 46

Tài liệu tham khảo 47

 

pdf50 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một vài tính chất về nghịch đảo của hệ số nhị thức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_mot_vai_tinh_chat_ve_nghich_dao_cua_he_so_nhi_thuc.pdf
Tài liệu liên quan