Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của độc chất chì (Pb) đến sức khỏe công nhân lao động trong ngành công nghiệp điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của độc chất chì (Pb) đến sức khỏe công nhân lao động trong ngành công nghiệp điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và thảo luận

Chương 4: Kết luận và kiến nghị

pdf26 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3795 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của độc chất chì (Pb) đến sức khỏe công nhân lao động trong ngành công nghiệp điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
Tài liệu liên quan