Luận văn Nghiên cứu chế tạo máy gia công CNC Mini cấp chính xác cao

(Bản scan)

Chương I: TÔNG QUAN 1

1.1.Giới thiệu chung 1

1.2.Nhu câu thực tế 2

1.3.Đặc trưng chinh cũa máy CNC mini 2

l .4. Tồng quan về máy CNC mini 2

l .4.1. Sơ dồ cấu trúc cũa một máy CNC mini 2

1.4.2.Nghiên cứu trong nước và ngoài nước về máy CNC mini 4

1.5.Mục tiêu vả phạm vi ủng dụng của dỏ tài 5

1.6.Tồ chức luận văn 5

Chương 2: LựA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẼ 7

2.1.Phương pháp dẫn dộng 7

2.2.Dộng cơ truyền dộng 9

2.3.Lựa chọn dẩu phay 11

2.4.Sơ dồ phương ãn mây phay 13

2.5.Thiết kể kết cẩu chung cũa máy 13

Chương 3: THIẾT KÉ co KHÍ 15

3.1.Yêu cầu thiết ke 15

3.2.Xác dịnh thõng số bộ truyẻn ỉ 5

3.3.Kỏt cấu thiết kế các cụm máy 16

3.3.1.Bàn máy 16

3.3.2.Kcl cấu trục X 17

3.3.3.Kct cấu trục Y 18

3.3.4.Kct cấu trục z 18

3.3.5.Kct cấu cụm đảu phay 19

3.4.Sơ dồ nguyên lý của mây phay CNC 20

3.5.Phân tích, tính toán - chọn động cơ 20

 

pdf85 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 25/02/2022 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu chế tạo máy gia công CNC Mini cấp chính xác cao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_nghien_cuu_che_tao_may_gia_cong_cnc_mini_cap_chinh.pdf
Tài liệu liên quan