Luận văn Nghiên cứu cơ sở khoa học, các giải pháp công nghệ và mô hình tổ chức phục vụ quy hoạch hệ thống quản lý chất thải rắn công nghiệp - chất thải nguy hại tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

(Bản scan)

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh

Chương 2: Hiện trạng và dự báo khối lượng chất thải rắn công nghiệp - chất thải nguy hại phát sinh trên địa bản thành phố Hồ Chí MInh

Chương 3: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn công nghiệp - chất thải nguy hại tại thành phố Hồ Chí Minh

Chương 4: Đề xuất các công cụ nhằm nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn công nghiệp - chất thải nguy hại tại thành phố Hồ Chí Minh

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

pdf12 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1336 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu cơ sở khoa học, các giải pháp công nghệ và mô hình tổ chức phục vụ quy hoạch hệ thống quản lý chất thải rắn công nghiệp - chất thải nguy hại tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4_2.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
Tài liệu liên quan