Luận văn Nghiên cứu hiện trạng môi trường - Đề xuất giải pháp khai thác và bảo vệ hợp lý tài nguyên rừng ở khu vực đầu nguồn Hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu hiện trạng môi trường - Đề xuất giải pháp khai thác và bảo vệ hợp lý tài nguyên rừng ở khu vực đầu nguồn Hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh

Mục lục

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội

Chương 4: Hiện trạng tài nguyên rừng và môi trường

Chương 5; Kết quả và thảo luận

Chương 6: Nhận xét, giải pháp, kết luận và kiến nghị

pdf4 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1670 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu hiện trạng môi trường - Đề xuất giải pháp khai thác và bảo vệ hợp lý tài nguyên rừng ở khu vực đầu nguồn Hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4_2.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
Tài liệu liên quan