Luận văn Nghiên cứu một số phương pháp cải biến dữ liệu trong hệ thống nhúng PDA phục vụ trong E - Learning

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu một số phương pháp cải biến dữ liệu trong hệ thống nhúng PDA phục vụ trong E - Learning

Mục lục

Phần 1: Cơ sở lý thuyết

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: E - learning và PDA

Chương 3: Cải biến dữ liệu

Phần 2: Cài đặt thử nghiệm

Chương 4: Cài đặt thử nghiệm

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

pdf5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1610 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu một số phương pháp cải biến dữ liệu trong hệ thống nhúng PDA phục vụ trong E - Learning, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf2.pdf
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf3.pdf
  • pdf4.pdf
  • pdf5.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf