Luận văn Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu cần Tây Nguyên

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu cần Tây Nguyên

Mục lục

Phần 1: Mở đầu

Phần 2: Nội dung

Chương 1: Tổng quan lý thuyết

Chương 2: Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và bàn luận

Phần 4: Kết luận

pdf107 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1866 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu cần Tây Nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
Tài liệu liên quan