Luận văn Nghiên cứu thu nhận enzym xylanase từ aspergillus niger và trichoderma viride bằng phương pháp lên men bán rắn

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu thu nhận enzym xylanase từ aspergillus niger và trichoderma viride bằng phương pháp lên men bán rắn

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và biện luận

Chương 4: Kết luận và đề nghị

pdf30 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1672 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu thu nhận enzym xylanase từ aspergillus niger và trichoderma viride bằng phương pháp lên men bán rắn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF