Luận văn Nghiên cứu xác định hàm lượng vết Cd2+, Pb2+, Hg2+, As tổng số trong chitin và chitosan bằng phương pháp GF-AAS

(Bản scan)

Mục lục

Mở đầu

Tổng quan

Chương 1: Đại cương về Chitin - Chitosan

Chương 2: Đại cương về Hg, Cd, Pb, As

Chương 3: Các phương pháp xác định hàm lượng vết Hg2+, Cd2+, Pb2+, As(III) và As(V)

Thực nghiệm

Chương 4: hóa chất và thiết bị

Chương 5: Tối ưu hóa quá trình xác định các nguyên tố bằng GF AAS

Chương 6: ứng dụng để xác định vết các kim loại Hg, Cd, Pb, As trên mẫu chitin và chitosan

Chương 7: Kết luận

Tài liệu tham khảo

pdf40 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1952 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu xác định hàm lượng vết Cd2+, Pb2+, Hg2+, As tổng số trong chitin và chitosan bằng phương pháp GF-AAS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf9.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
Tài liệu liên quan