Luận văn Nhân tử lagrange và điểm yên ngựa trong tối ưu đa mục tiêu không trơn

Mục lục

Chương 1. ĐiềukiệntồntạinhântửLagrangevàđiểm

yên ngựa 6

1.1. Các kiến thức bổ trợ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.2. Sự tồn tại nhân tử Lagrange cho nghiệm hữu

hiệu chính thường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.3. Các định lí điểm Yên ngựa và điểm Yên ngựa

yếu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Chương 2. CácđịnhlíluânphiênkiểuMotzkinvàcác

định lí nhân tử Lagrange 29

2.1. Các khái niệm và định nghĩa . . . . . . . . . . . . 29

2.2. Các định lí luân phiên kiểu Motzkin suy rộng 31

2.3. Cácđịnhlí nhântửLagrangevà điểmyên ngựa 44

pdf55 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1789 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nhân tử lagrange và điểm yên ngựa trong tối ưu đa mục tiêu không trơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf1LV_09_DHKH_TOANUD_MAI HUY TOAN.pdf
Tài liệu liên quan