Luận văn Nuôi trùn quế và khảo sát ảnh hưởng của đạm trùn quế trong ương nuôi cá lăng nha

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TÊN ĐỀ TÀI

TÓM TẮT

ABSTRACT

CẢM TẠ

MỤC LỤC

DANH SÁCH CÁC BẢNG

DANH SÁCH ĐỒ THỊ DANH SÁCH HÌNH ẢNH

I. GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt Vấn Đề 1

1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2

2.1 Đặc Điểm Sinh Học Trùn Quế 2

2.1.1 Phân loại 2

2.1.2 Đặc điểm hình thái 2

2.1.3 Đặc điểm dinh dưỡng 3

2.1.4 Đặc điểm sinh trưởng 3

2.1.5 Đặc điểm sinh sản 3

2.2 Thành Phần Dinh Dưỡng của Trùn Quế 4

2.3 Thành Phần Dinh Dưỡng của Cám Gạo 5

2.4 Đặc Điểm Sinh Học Cá Lăng Nha 6

2.4.1 Phân loại 6

2.4.2 Phân bố 6

2.4.3 Đặc điểm hình thái 7

2.4.4 Đặc điểm dinh dưỡng 7

2.4.5 Đặc điểm sinh trưởng 8

2.4.6 Đặc điểm sinh sản 8

2.4.7 Phân biệt đực cái 8

2.5 Cơ Sở Lý Thuyết Thức Ăn Nuôi Tôm Cá 9

2.5.1 Nhu cầu năng lượng 9

2.5.2 Nhu cầu protein và acid amin 10

2.5.3 Nhu cầu lipid và acid béo 11

2.5.4 Nhu cầu carbohydrat 11

2.5.5 Nhu cầu muối khoáng 11

2.5.6 Nhu cầu vitamine 12

III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14

3.1 Thời Gian và Địa Điểm Nghiên Cứu 14

3.2 Đối Tượng Nghiên Cứu 14

3.3 Vật Liệu và Trang Thiết Bị Nghiên Cứu 15

3.4 Phương Pháp Nghiên Cứu 16

3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 16

3.4.2 Chăm sóc và quản lí 19

3.4.3 Kiểm tra tốc độ tăng trưởng của trùn quế và cá lăng nha 19

3.4.4 Phương pháp kiểm tra tỷ lệ sống của cá 20

3.5 Phương Pháp Xử Lý Thống Kê 21

 

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22

Phần I TRÙN QUẾ

4.1 Các Yếu Tố Anh Hưởng Sinh Trưởng của Trùn Quế 22

4.1.1 Nhiệt độ 22

4.1.2 Độ ẩm và độ chiếu sáng 22

4.1.3 Không khí 23

4.1.4 Độ pH 23

4.1.5 Chất nền 23

4.2 Sự Tăng Trưởng của Trùn Quế 24

Phần II CÁ LĂNG NHA 31

4.3 Điều Kiện Môi Trường Ao Thí Nghiệm 31

4.3.1 Nhiệt độ 31

4.3.2 Độ trong 32

4.3.3 pH 32

4.3.4 Oxy hòa tan 32

4.4 Thành Phần Dưỡng Chất của Các Loại Thức Ăn trong Thí Nghiệm 32

4.5 Sự Tăng Trưởng của Cá Lăng Nha (Mystus wyckioides) 33

4.5.1 Sự tăng trưởng về chiều dài của cá thí nghiệm 33

4.5.2 Sự tăng trưởng về trọng lượng của cá thí nghiệm 36

4.5.3 Mối tương quan giữ chiều dài và trọng lượng của cá lăng nha 38

4.5.4 Tỷ lệ sống của cá lăng nha ở các nghiệm thức 46

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48

5.1 Kết Luận 48

5.2 Đề Nghị 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

 

doc90 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 5815 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nuôi trùn quế và khảo sát ảnh hưởng của đạm trùn quế trong ương nuôi cá lăng nha, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdamtrunhue.doc
  • pdfdamtrunhue.pdf
Tài liệu liên quan