Luận văn Phân thức chính quy nhiều biến và các dạng toán liên quan

[chương 1. Một số dạng đại lượng trung bình cờ bânỊ 4

11 1 Khai tricn Nrwtnnl 4

|1.2 Dinh lý về các giá trị trung bình cộng và nhãnỊ 6

|1.3 Bất đáng thức AM-GM suy rộngl 19

[chương 2. Phân thức chính quy và chính quy suy rộngl 22

[2.1 Phân thức chính quv| 22

[2.1.1 Phăn thức chính quy một bíeĩĩỊ 22

[2.1.2 Phân thức chính quy nlũều biếnỊ 24

[2.2 Phân thức chính quy suy rộng] 28

[2.2.1 Phăn thức chính quy suy rộng một biếnỊ 28

[2.2.2 Phân thức chính quy suy rộng nhiều biếnỊ 30

[Chương 3. Các dạng toán liên quanỊ 33

[3.1 Một số kỹ thuật vận dung l>ắt dÀng thức AM-GM| 33

[3.1.1 Diều chinh và lưa chon tham só| 33

[3.1.2 Kỹ thuật tách, gliẻp và phản nhóniỊ 40

[3.2 Cấc dạng toán liên quanỊ 47

[3.2.1 Biểu diễn một số dạng đa thức nhiều bién| 47

[3.2.2 Bất dẳng thức giffa các da thức dối xứng dồng l>ậc| . . 51

[3.2.3 Bắt dÁng thức: dạng phãn thức: giữa cát: da thức] . . . 55

ỊkẾT luận] 59

 

pdf61 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân thức chính quy nhiều biến và các dạng toán liên quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_phan_thuc_chinh_quy_nhieu_bien_va_cac_dang_toan_lie.pdf
Tài liệu liên quan