Luận văn Phân tích vành thương của vành các số nguyên gauss

Mục lục 1

Lời nói đầu 3

1 Vành các số nguyên Gauss 5

1.1 Miền phân tích duy nhất 6

1.2 Phân tích vành thương của vành z các số nguyên . 13

1.3 Vành z[i] các số nguyên Gauss 17

2 Một số ứng dụng 23

2.1 Phân tích vành thương của vành z[i] 23

2.2 Phân tích số nguyên thành tổng hai số chính phương . . 34

2.3 Xác định các bộ số Pythagore 39

Kết luận 45

Tài liệu tham khảo 46

 

pdf48 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích vành thương của vành các số nguyên gauss, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_phan_tich_vanh_thuong_cua_vanh_cac_so_nguyen_gauss.pdf
Tài liệu liên quan