Luận văn Phát triển công cụ gióng hàng văn bản song ngữ

Lời cảm ơn

MỞ ĐẦU 1

1 CÁC CÁCH TIẾP CẬN GIÓNG HÀNG 3

1.1 Kiến thức chuẩn bị 3

1.2 Bối cảnh 7

1.3 Các hướng tiếp cặn gióng hàng hiện nay 9

1.3.1 Phương pháp gióng hàng dựa vào chiều dài càu 9

1.3.2 Phương pháp gióng hàng dựa vào điểm tương đồng 16

1.3.3 Phương pháp gióng hàng dựa vào từ vựng 19

1.3.4 Kết hợp các phương pháp 26

1.4 Một số cõng cụ gióng hàng 29

1.4.1 NATools 30

1.4.2 GIZA++ 30

1.4.3 hunalign 30

1.4.4 Per-Fide 30

1.4.5 cwl>align 31

1.4.6 Win Align 31

2 GIÓNG HÀNG VÀN BẢN SONG NGỬ ANH - VIỆT 33

2.1 Dặc điểm tiếng Anh và tiếng Việt 33

 

pdf41 trang | Chia sẻ: anan10 | Lượt xem: 420 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phát triển công cụ gióng hàng văn bản song ngữ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf01050003353_1_1_3701_2002652.pdf
Tài liệu liên quan