Luận văn Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng (l/c) tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An

Trang

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN. ii

MỤC LỤC. iii

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ . viii

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ. ix

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.x

TÓM TẮT LUẬN VĂN. xii

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Tình hình nghiên cứu.2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .6

3.1. Mục đích nghiên cứu.6

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu .6

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài .7

4.1. Đối tượng nghiên cứu.7

4.2. Phạm vi nghiên cứu.7

5. Phương pháp nghiên cứu đề tài.7

6. Kết cấu của luận văn .7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

BẰNG THƯ TÍN DỤNG (L/C) TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.9

1.1. Tổng quan về thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại .9

1.1.1. Khái niệm về thanh toán quốc tế .9

1.1.2. Đặc điểm của hoạt động thanh toán quốc tế.10

1.1.3. Vai trò của thanh toán quốc tế.11

1.1.4. Các phương thức thanh toán quốc tế.13

1.1.4.1. Phương thức chuyển tiền .13

pdf111 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 05/03/2022 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng (l/c) tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vụ quản trị điều hành ngân hàng MIS, CRM. Việc áp dụng hiệu quả các công nghệ khoa học hiện đại, đã giúp toàn bộ hệ thống thông tin trong NH được xuyên suốt, nhanh chóng và chính xác, rút ngắn thời gian từ tiếp nhận giao dịch, xử lý, thực hiện giao dịch TTQT, nâng cao tính chính xác và giảm bớt chi phí trong một lần thực hiện giao dịch TTQT, đồng thời có thế tiếp cận, phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, kịp thời nhất. 1.4.4. Bài học kinh nghiệm cho việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của Vietinbank Chi nhánh Thành An Ở nước ta, hiện nay phần lớn các hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu đều được thực hiện theo phương thức tín dụng chứng từ (L/C) bởi quan hệ giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu không hề gắn bó, tin tưởng lẫn nhau, việc tìm hiểu về thông tin đối tác thường được thực hiện thông qua báo chí, internet... Đây là phương thức thanh toán quốc tế chiếm đa phần thu nhập từ hoạt động kinh doanh đối ngoại 36 của ngân hàng nói chung và của Vietinbank chi nhánh Thành An nói riêng. Do vậy việc nghiên cứu phát triển và củng cố phương thức này sẽ giúp cho Vietinbank chi nhánh Thành An phát triển hoạt động thanh toán quốc tế, nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Trong những năm gần đây, Vietinbank chi nhánh Thành An đã có những bước đổi mới toàn diện, mang lại những lợi ích to lớn cho khách hàng và công cuộc phát triển của đất nước, đồng thời hỗ trợ hiệu quả hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu tạo nên những cơ hội mới cho nền kinh tế đất nước. Trên cơ sở nghiên cứu đó, tôi đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng nghiệp vụ thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng (L/C) tại Vietinbank chi nhánh Thành An, cụ thể như sau: Nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ nhân viên: Con người luôn là yếu tố giữ vai trò quyết định trong mọi hoạt động. Vì vậy, công tác tổ chức đào tạo và giáo dục cán bộ thanh toán quốc tế là một yếu tố quan trọng nhằm hạn chế các rủi ro trong thanh toán quốc tế. Các công việc cụ thể là: Đa dạng hoá các hình thức đào tạo bao gồm đào tạo chính quy và không chính quy, kết hợp đào tạo đào tạo tại chỗ với đào tạo từ xa, đào tạo ngắn hạn với đào tạo dài hạn. Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ thực hiện TTQT bằng L/C nhằm đáp nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, thường xuyên cập nhật những thông tin quốc tế nhằm tạo cho cán bộ có điều kiện bắt kịp với tình hình biến động của thế giới. Có cơ chế, chính sách khuyến khích bằng các hình thức vật chất hoặc khen thưởng cho cán bộ TTQT bằng L/C tự học để nâng cao trình độ phù hợp với cương vị được giao. Đa dạng hoá các chương trình tập huấn cho cán bộ nhân viên như định kỳ tổ chức các lớp tập huấn trong nội bộ Chi nhánh để cập nhật thông tin, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, tổ chức các diễn đàn để các cán bộ thực hiện nghiệp vụ trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các tình huống, đưa ra các bài học kinh nghiệm để cùng học tập. 37 Hiện đại hóa nền tảng công nghệ ngân hàng: Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng theo trình độ của một ngân hàng hiện đại trong khu vực không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế của Vietinbank chi nhánh Thành An mà còn cung cấp cho ngân hàng một công cụ hữu hiệu để quản lý hoạt động thanh toán quốc tế bằng L/C trong toàn hệ thống, phòng tránh được các rủi ro không đáng có trong quá trình hoạt động. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng còn góp phần nâng cao chế độ bảo mật trong các phân hệ, nâng cao mức độ chính xác, an toàn, bảo mật của các giao dịch, hạn chế được nguy cơ bị xâm nhập vào hệ thống thực hiện các giao dịch bất hợp pháp, gây tổn hại nghiêm trọng cho ngân hàng. Đây là một bước chuẩn bị quan trọng để Vietinbank chi nhánh Thành An tham gia vào hệ thống thương mại điện tử trong tương lai. Thực hiện việc thanh tra, giám sát thường xuyên: Đây là yêu cầu tất yếu đối với tất cả các hoạt động của Ngân hàng. Hoạt động TTQT bằng thư tín dụng (L/C) lại càng phải kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo thực hiện đúng quy trình, đúng pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế, nhanh chóng phát hiện ra sai sót để có biện pháp xử lý kịp thời. Công tác kiểm soát phải được thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc kiểm soát độc lập. Cán bộ kiểm soát không được phép thực hiện chức năng của người khởi tạo và ngược lại (cài đặt trong thẩm quyền của người sử dụng). Hoạt động kiểm soát được phân cấp rõ ràng tại Vietinbank chi nhánh Thành An. Cán bộ kiểm soát chịu trách nhiệm về các giao dịch do mình kiểm soát. Phòng kiểm soát độc lập tiến hành kiểm soát hoạt động TTQT bằng L/C tại chi nhánh mình theo đúng quy trình nghiệp vụ. Thanh ra giám sát phải xây dựng chương trình kiểm soát đột xuất và định kỳ đối với hoạt động TTQT bằng L/C. Tư vấn nghiệp vụ và pháp luật cho khách hàng: Các khách hàng đến giao dịch lần đầu tại Chi nhánh đa số là các khách hàng mới chưa sử dụng các dịch vụ thanh toán quốc tế, đặc biệt là TTQT bằng L/C. Do vậy, Vietinbank chi nhánh Thành 38 An cần đảm bảo công tác tư vấn cho khách hàng phải được thực hiện một cách toàn diện và có chiều sâu: Tư vấn cho khách hàng trong khâu thẩm định để tiến hành xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định của TTQT bằng L/C. Tư vấn cho khách hàng về nội dung của hợp đồng ngoại thương để kịp thời phát hiện ra những điểm bất lợi cho khách hàng trong hợp đồng. Đối với những dự án lớn, thường là các dự án nhập khẩu dây truyền máy móc thiết bị có các điều khoản thanh toán phức tạp, được tài trợ bởi Vietinbank chi nhánh Thành An, ngân hàng có thể tham gia ngay từ khâu đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài. Trong nghiệp vụ mở L/C nhập khẩu, ngân hàng phải tư vấn giúp khách hàng về những điều khoản bất lợi trong hợp đồng và đơn đề nghị mở L/C, trong trường hợp cần thiết phải sửa đổi hợp đồng trước khi phát hành L/C. Bởi vì thực tế cho thấy có rất nhiều tình huống rủi ro xảy ra đối với khách hàng nhập khẩu và ngân hàng phát hành là do những điều khoản bất lợi trong điều khoản của L/C. Trong nghiệp vụ thanh toán L/C xuất khẩu, ngay từ khâu thông báo L/C, với tư cách là ngân hàng thông báo, Vietinbank chi nhánh Thành An phải có trách nhiệm tư vấn cho khách hàng những điều khoản L/C không hợp lý để yêu cầu ngân hàng phát hành chỉnh sửa kịp thời trước khi giao hàng, tránh tình trạng giao hàng xong, xuất trình chứng từ mới phát hiện ra bất hợp lý dẫn đến không lập được chứng từ phù hợp hoặc bất lợi cho nhà xuất khẩu. Khi thanh toán, tư vấn cho khách hàng những bất đồng của bộ chứng từ để chỉnh sửa kịp thời, đảm bảo xuất trình bộ chứng từ hoàn hảo để đòi tiền ngân hàng phát hành. Tư vấn cho khách hàng về các nguồn luật điều chỉnh giao dịch, gồm có luật quốc gia và luật quốc tế. Chủ động tìm kiếm khách hàng, tìm hiểu các mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp: Vietinbank chi nhánh Thành An phải chủ động tìm kiếm khách hàng, tìm hiểu các mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp, đặc biệt là tình hình vốn, tư vấn cho khách hàng trong hoạt động thanh toán quốc tế để tránh các rủi ro trong hoạt động kinh doanh. 39 Kết luận chương 1 Trong chương 1 tác giả đã trình bày những lý luận cơ bản về TTQT nói chung và thanh toán quốc tế bằng phương thức thu tín dụng nói riêng: Khái niệm, đặc điểm, vai trò của TTQT, một số phương thức TTQT chủ yếu và các chỉ tiêu đánh giá phát triển TTQT. Đồng thời chương 1 còn giới thiệu kinh nghiệm phát triển hoạt động TTQT của ba ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam (HSBC, VIETCOMBANK, BIDV), cũng như giới thiệu các luận văn, nghiên cứu khoa học có liên quan đến luận văn mà tác giả đang nghiên cứu. Đó là cơ sở cho những phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động TTQT nhằm tìm ra những giải pháp phát triển hoạt động TTQT tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thành An trong thời gian tới. 40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG THƯ TÍN DỤNG (L/C) TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH AN 2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thành An 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thành An được thành lập từ việc đổi tên từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Hà Tây theo quyết định số 613/QĐ-HĐQT-NHCT 1.2 về việc thay đổi tên từ Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Hà Tây thành Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Thành An Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Hà Tây được thành lập từ năm 1988 với tên gọi ban đầu là NHCT Hà Sơn. Tháng 10 năm 1991, khi quốc hội Việt Nam quyết định tách tỉnh Hà Sơn Bình thành hai tỉnh là Hà Tây và tỉnh Hòa Bình thì Ngân hàng Công thương Hà Sơn Bình cũng giải thể và thành lập Ngân hàng Công thương Hà Tây. Tháng 07/2009, khi Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội thì NHCT Hà Tây được đổi tên thành NH TMCP Công thương Việt Nam – CN Hà Tây. Thàng 08/2017 Hội đồng Quản trị đã có QĐ số 613/QĐ-HĐQT-NHCT 1.2 về việc thay đổi tên từ Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Hà Tây thành Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Thành An với mục tiêu hoạt động của chi nhánh là An Toàn và hiệu quả. Sau hơn 30 năm hoạt động kinh doanh đến nay thì Vietinbank Thành An đã đạt được những thành tựu nhất định. Trước khi các phòng giao dịch của Vietinbank Thành An tách ra để trở thành Chi nhánh cấp 1, 2 trược thuộc TSC thì Vietinbank Thành An với tên gọi cũ là Vietinbank Hà Tây là một trong top 10 chi nhánh lớn trong hệ thống Vietinbank. Đến nay, sau nhiều lần thực hiện thay đổi theo mô hình hoạt động kinh doanh mới Vietinbank Thành An đã phát triển với quy mô mới gồm 1 Hội sở chính, 08 41 phòng giao dịch, 6 phòng nghiệp vụ. Quy mô tăng trưởng so với thời điểm với tên gọi là Vietinbank Hà Tây đã tăng trưởng vượt bậc. Phạm vi và nội dung hoạt động của VietinBank Thành An Phạm vi hoạt động của VietinBank Thành An hiện nay trải rộng từ Bắc vào Nam. Theo quy định hiện hành của NHCT thì phạm vi hoạt động của VietinBank Thành An chỉ được phép cung cấp các sản phẩm trong phạm vi địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành phố Trung ương sát với địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, do đặc thù hiện nay một số khách hàng lớn của Vietinbank Thành An được thành lập các công ty con/công ty liên kết ngoài địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận do vậy mà VietinBank Thành An vẫn thực hiện cung cấp các sản phẩm của ngân hàng cho các khách hàng khác địa bàn. Khi mới thành lập, do hạn chế về quy mô vốn, nhân lực, hoạt động chủ yếu của VietinBank Thành An là trên địa bàn tỉnh Hà Tây cũ. Đến nay, sau gần ba mươi năm xây dựng và phát triển, hoạt động của VietinBank Thành An đã diễn ra mạnh mẽ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các thành phố tỉnh khác trên khắp cả nước. Trên địa bàn hoạt động hiện nay của VietinBank Thành An có 04 Khu Công nghiệp lớn: KCN Phú Nghĩa, KCN Đan Phượng, KCN Thạch Thất, KCN Thường Tín trên địa bàn kinh doanh của VietinBank Thành An có nhiều NHCT trong cùng hệ thống và các TCTD khác. Vì vậy để thu hút được khách hàng, VietinBank Thành An đã chú ý quan tâm và cố gắng tạo sự khác biệt trong nội dung hoạt động của mình. Là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, VietinBank Thành An được thực hiện toàn bộ các hoạt động ngân hàng và các hoạt động có liên quan như kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung; nhận tiền gửi, sử dụng tiền để cấp tín dụng, cung cấp các dịch vụ thanh toán, theo đúng định hướng chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị của VietinBank. Theo xu hướng phát triển chung của Vietinbank, VietinBank Thành An cũng tiến tới trở thành một ngân hàng cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại với mục tiêu là ngân hàng phục vụ cho các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ ... Mở rộng thị phần trong khu vực; đẩy mạnh các dịch vụ ngân hàng điện tử và các 42 dịch khác của ngân hàng, nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ gia tăng để tăng tính hấp dẫn của các dịch vụ ngân hàng ngày càng được thể hiện rõ nét cho Khách hàng sử dụng. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động Bộ máy hoạt động kinh doanh của Vietinbank Thành An hiện tại bao gồm: Ban giám đốc gồm có 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc; 06 Phòng nghiệp vụ và 08 Phòng giao dịch. Cụ thể như sau: Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức hành chính của Vietinbank Thành An (Nguồn: Phòng Tổng hợp, Vietinbank Chi nhánh Thành An, 2019) Qua sơ đồ đồ cho thấy cơ cấu bộ máy tổ chức của Vietinbank chi nhánh Thành An hoạt động theo cơ cấu tổ chức trực tuyến chức năng. Với cơ cấu tổ chức như vậy tất cả mọi phòng ban trong chi nhánh sẽ chịu sự điều hành trực tiếp từ ban lãnh đạo của chi nhánh. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: Ban giám đốc: Chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành chung mọi nghiệp vụ kinh doanh trong cơ quan theo quyền hạn của Chi nhánh mình. Trong quyết định thành lập ngân hàng mà Tổng giám đốc ngân hàng Vietinbank quy định cụ thể. P. THTT Tham mưu cho giám đốc về xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với hoạt động và điều kiện cụ thể của chi nhánh. Theo dõi công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, đào tạo. Ban Giám Đốc Phòng KHDN Phòng KHCN Phòng HTTD Các phòng GD Phòng GD La Phù Phong GD Sơn Tây Phòng GD Thành Phát Phòng GD Quốc Oai Phòng GD Hà Đông Phòng GD Thanh Thùy Phòng GD Thanh Niên Phòng GD Phú Mỹ Phòng KTGD Phòng TTKQ Phòng THTT 43 Quản lý lao động, ký hợp đồng lao động sau khi được Giám đốc duyệt, xây dựng nội quy, quy định, duy trì và giữ gìn văn hóa doanh nghiệp, kỷ luật lao động trong cơ quan Vietinbank chi nhánh Thành An. Thực hiện bảo vệ, bảo đảm tuyệt đối tài sản và an ninh trật tự của cơ quan. Quản lý phương tiện vận tải, vận chuyển tại Vietinbank chi nhánh Thành An. Phụ trách công tác thi đua trong toàn đơn vị. P. HTTD Trực tiếp quản lý cân đối nguồn vốn đảm bảo các cơ cấu lớn và quản lý các hệ số an toàn theo quy định. Tham mưu, giúp việc cho giám đốc về công tác nguồn vốn và điều hành vốn để kinh doanh. Chịu trách nhiệm đề xuất chính sách biện pháp, giải pháp phát triển nguồn vốn. Đầu mối tham mưu, giúp việc Giám đốc chi nhánh tổng hợp, xây dựng chiến lược chính sách kinh doanh. Tham mưu cho Ban giám đốc Lập và giao kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm, kế hoạch phát triển trung, dài hạn. Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, chương trình công tác của chi nhánh. Lập các báo cáo tổng hợp đột xuất. Tổ chức quản lý hoạt động huy động vốn, cân đối vốn và các quan hệ vốn của chi nhánh. P. Khách hàng doanh nghiệp Tham mưu cho Ban giám đốc CN trong quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh đối với đối tượng KHDN phù hợp với định hướng của NHCT trong từng thời kỳ và chế độ, quy định hiện hành của NHCT; và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong từng thời kỳ. 44 Phòng tín dụng có chức năng tham mưu đề xuất với Giám đốc chi nhánh thực hiện chính sách phát triển khách hàng, quy trình tín dụng phù hợp với điều kiện của chi nhánh, đề xuất hạn mức tín dụng, xếp loại với từng khách hàng, xác định tài sản đảm bảo nợ vay. Chịu trách nhiệm Maketing tín dụng, bao gồm việc thiết lập, mở rộng, phát triển hệ thống khách hàng. Tư vấn cho khách hàng sử dụng các sản phẩm tín dụng, dịch vụ và các vấn đề khác có liên quan. Thực hiện trực tiếp cho vay ngắn và trung dài hạn theo đúng chế độ của ngành, quy định của nhà nước, thực hiện thu nợ đầy đủ gốc lãi, đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng. Trực tiếp, phối hợp cùng các bộ phận liên quan thực hiện công tác tìm kiếm, tiếp thị, tư vấn, bán các sản phẩm tài trợ thương mại đối với khách hàng và đề xuất các giải pháp tài trợ thương mại cho khách hàng; thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ Tài trợ thương mại tại CN cho các KHDN và KHBL theo quy định, quy trình nghiệp vụ hiện hành; P. Khách hàng cá nhân (Phòng Bán lẻ) Tham mưu cho Ban lãnh đạo CN trong Quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh bán lẻ tại CN/PGD phù hợp với định hướng của NHCT trong từng thời kỳ và chế độ, quy định hiện hành của NHCT; và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu bán lẻ được giao theo quy định của NHCT trong từng thời kỳ. Chủ động tìm kiếm, tiếp thị khách hàng mới, chăm sóc và duy trì quan hệ thường xuyên với các khách hàng cũ; Tìm hiểu thông tin khách hàng, khai thác các nhu cầu tài chính của khách hàng nhằm tư vấn và cung cấp các gói SPDV cũng như giải pháp tốt nhất đáp ứng nhu cầu của khách hàng; Thực hiện thẩm định khách hàng, hoạt động SXKD, tài chính, đề xuất quyết định cho vay đối với khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp siêu vi mô, thực hiện theo dõi, kiểm tra, thu hồi nợ gốc lãi đầy đủ, đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng. 45 P. KTGD Tham mưu cho Ban lãnh đạo CN trong công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ; quản lý hệ thống máy tính và điện toán; quản lý, kiểm kê tài sản; công cụ dụng cụ tại CN; Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính thông qua công tác lập kế hoạch tài chính, tài sản của chi nhánh. Đề xuất, tham mưu với Giám đốc chi nhánh về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính kế toán, xây dựng chế độ quản lý tài sản, định mức và quản lý tài chính, nộp thuế. Lập kế hoạch tài chính, Bảng cân đối tài khoản kế toán theo quy định hiện hành. Tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm về ý kiến tham gia, phối hợp giữa các phòng về những vấn đề liên quan theo chức năng nhiệm vụ của phòng. Các phòng giao dịch Tham mưu với Ban giám đốc chi nhánh về chính sách phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng mới, giúp việc cho Ban giám đốc trong công tác giao dịch với khách hàng, công tác thanh toán và các mặt nghiệp vụ khác theo yêu cầu của công việc, bảo đảm chấp hành đúng chế độ, thể lệ quy định của nhà nước, của ngành. Thiết lập, duy trì và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng. Tiếp thị tất cả các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng. Chịu trách nhiệm thực hiện, xử lý các giao dịch với khách hàng theo đúng các quy trình nghiệp vụ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ban hành và các quy định nội bộ của chi nhánh. Thực hiện cho vay khách hàng cá nhân, doanh nghiệp siêu vi mộ, huy động vốn và cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác của ngân hàng. Các phòng giao dịch loại II 46 Thực hiện huy động vốn ngắn, trung dài hạn bằng đồng Việt Nam theo các thể thức thích hợp được Ngân hàng Nhà nước cho phép, được Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam quy định. Thực hiện công tác tiếp thị, thẩm định và cho vay khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp thuộc phân khúc siêu vi mô, vừa và nhỏ. Cho vay ngắn hạn, trung dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ theo quy định hiện hành được NHCT cho phép và cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác như thẻ ATM, thẻ TDQT, POS, Chi lương. Thực hiện đảm bảo công tác tiếp thị các sản phẩm các sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng, tiếp nhận các thông tin phản hồi từ khách hàng. Thực hiện đảm bảo an toàn tiền mặt và các giấy tờ có giá theo quy định 2.1.3. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của chi nhánh Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Thành An trong giai đoạn từ 2016 đến 2018 như sau: Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Thành An giai đoạn 2016 đến 2019 Đơn vị: tỷ đồng, % Năm Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm2019 1. Huy động vốn 3,780 4,580 7,514 8,251 2. Hoạt động tín dụng 2,350 3,480 4,235 5,170 3. Hoạt động thanh toán và dịch vụ 25,000 39,15 42,800,000 53,140 4. Lợi nhuận 30 50 110 170 (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank Chi nhánh Thành An, giai đoạn 2016-2019)) Các mảng hoạt động kinh doanh của Vietinbank – CN Thành An trong giai đoạn 2016-2019 được cải thiện đáng kể so với năm giai đoạn trước và duy trì ở mức khá cao đối với Vietinbank – CN Thành An cụ thể đó ta nhìn vào bảng chi tiêu lợi nhuận năm 2015 đạt 30 tỷ đồng. Năm 2016 đạt 50 tỷ đồng tăng 20 tỷ. Năm 2017 lợi 47 nhuận đạt 110 tỷ tăng so với năm 2016 là 60 tỷ. Năm 2018 lợi nhuận đạt 170 tăng hơn so với năm 2017 là 60 tỷ. Với kết quả lợi nhuận đạt được như trên thì năm 2018 chi nhánh được Hội đồng quản trị NHCT đánh giá là Chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua số liệu ta thấy trong tổng lợi nhuận của chi nhánh thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh luôn chiếm tỷ trọng lớn trên 60% (lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh gồm lợi nhuận từ hoạt động tín dụng và Huy động vốn). Lợi nhuận từ hoạt động phí dịch vụ của chi nhánh chiếm tỷ trọng thấp. Trong những năm 2017, 2018 lợi nhuận trước thuế của Vietinbank – CN Thành An không đạt theo kế hoạch chỉ tiêu giao của Hội đồng quản trị NHCT là do: Hoạt động kinh doanh của Vietinbank – CN Thành An có sự giảm so với năm trước là do trải qua những khó khăn trong kinh doanh từ những năm trước để lại. Hoạt động kinh doanh của Vietinbank – CN Thành An trong năm 2017 phải thực hiện trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư kinh doanh không hiệu quả. Trong năm 2016 và 2017 hoạt động kinh doanh của Vietinbank – CN Thành An không có nhiều thay đổi, quy mô về tín dụng và huy động vốn không tăng được nhiều, thậm trí còn bị giảm so với những năm trước. Nhiệm vụ kinh doanh của Vietinbank – CN Thành An trong thời gian tới là: (i) Thực hiện xử lý dứt điểm các khoản nợ quá hạn và thu hồi toàn bộ số tiền đã thực hiện trích lập dự phòng; (ii) Tăng trương quy mô hoạt động của chi nhánh để tạo ra được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Tính đến hết năm 2019 Vietinbank – CN Thành An đã có lợi nhuận lớn hơn rất nhiều so với những năm trước. Tuy nhiên, do một số chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh chưa đạt được so với kế hoạch của Trụ sở chính giao nên trong năm 2019 Chi nhánh được xếp hạng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để đạt được kết quả kinh doanh như trong năm 2019 thì Vietinbank – CN Thành An đã thực hiện đúng chỉ đạo từ Trụ sở chính là: (i) Thu hồi dứt điểm các khoản nợ quá hạn từ những năm trước để lại; (ii) Mở rộng thị trường tín dụng, lôi kéo các khách hàng tiềm năng đang có quan hệ tín dụng tại các TCTD khác về quan hệ tại chi nhánh bằng các chính sách, cơ chế được phép áp dụng từ Trụ sở chính. 2.2. Thực trạng dịch vụ thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng tại Ngân hàng 48 thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thành An 2.2.1. Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thành An Với chiến lược tăng mức thu nhập từ hoạt động dịch vụ lên 40% tổng thu nhập của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thành An vào năm 2020, cùng mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng, vai trò của hoạt động kinh doanh đối ngoại của Vietinbank Chi nhánh Thành An ngày càng được khẳng định. Tháng 04/2008, Vietinbank Chi nhánh Thành An chính thức xử lý tập trung hoạt động TTQT&TTTM tại Sở Giao dịch (SGD) bao gồm các giao dịch thư tín dụng, nhờ thu, bảo lãnh nước ngoài, chuyển tiền, v.v cho khách hàng của Vietinbank Chi nhánh Thành An. SGD hoạt động theo mô hình xử lý tập trung về TTQT và tài trợ thương mại, đánh dấu mốc phát triển quan trọng trong hoạt động thanh toán XNK và tài trợ thương mại của Vietinbank Chi nhánh Thành An. Đồng thời đây cũng là mô hình đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cho tới thời điểm hiện nay, mang lại cho Vietinbank Chi nhánh Thành An nhiều lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác. Theo đó: tách rời công việc của Front Office (tại chi nhánh) với công việc của Back Office (tại SGD) nhằm tăng cường chuyên môn hóa và kiểm soát chéo lẫn nhau. Chi nhánh tập trung vào tiếp cận với khách hàng, thẩm định, ra quyết định TTTM và cấp hạn mức tín dụng trong khi SGD tập trung vào xử lý kỹ thuật nghiệp vụ. Hoạt động TTQT đặc biệt là thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu là một trong những thế mạnh của Vietinbank Chi nhánh Thành An, với mạng lưới các chi nhánh rộng khắp trong cả nước cũng như nước ngoài cùng với nhiều đại lý được mở ở các ngân hàng trên thế giới, hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của Vietinbank Chi nhánh Thành An ngày càng không ngừng mở rộng và phát triển.Có thể thấy tình hình TTQT của Vietinbank Chi nhánh Thành An qua bảng số liệu sau: Bảng 2.2: Doanh số thực hiện thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thành An giai đoạn 2014-2019 (Đợn vị: tỷ USD) 49 Năm Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Doanh số TTQT 12,1 17,19 28,04 32,29 37,1 37,9 Tốc độ phát triển 42,1% 63,12% 15,16% 14,9% 2,2% (Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietinbank Chi nhánh Thành An, giai đoạn 2014 – 2019) Ta có thể thấy đến hết năm 2019 doanh số TTQT tăng hơn gấp ba lần so với năm 2019, từ 12,1 tỷ USD lên đến 37,9 tỷ USD, thị phần cũng tăng từ 9,53 lên đến 12,81%. Nhờ đó, không những củng cố vị trí thứ hai về TTQT trong hệ thống NHTM, mà còn liên tục nhận được các giải thưởng trong lĩnh vực TTQT của các ngân hàng uy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_phat_trien_dich_vu_thanh_toan_quoc_te_bang_thu_tin.pdf
Tài liệu liên quan