Luận văn Phát triển giao dịch tài chính phái sinh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỰC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẤT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC BDÈU ĐÒ VÀ sơ ĐÒ

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VÈ NGHIÊN cúư 1

1.1. Lý do chọn đe tài - - - 1

1.1.1. Sự cẩn thiết của nghiên cứu 1

1.1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2

1.1.3. Đỏi tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3

1.2. Tông quan các công trình nghiên cứu có liên quan ~ . 3

1.2.1. Các công ưình nghiên cứu ở nước ngoài 3

1.2.2. Các công ưinh nghiên cứu ở trong nước 13

1.3. Khoảng trong nghiên cửu - . ~ —15

1.5. Phương pháp nghiên cửu 16

1.5.1. Phương pháp thu thâp dừ liêu 16

1.5.2. Phương pháp phân tích và tông hợp dừ liệu 17

1.6. Đóng góp của đê tài 22

1.7. Rô cnc riìa luân án. 22

CHƯƠNG 2: cơ SỜ LÝ LƯẶN VÈ GIAO DỊCH PHÁI SINH VÀ PHÁT TRIẺN

GIAO DICH PHÁI SINH TAI NH THƯƠNG MAI 23

2.1. Cơ sỡ lý luận về GDPS —. - - . -.23

2.1.1 Lich sử ra đời và phát triên các GDPS 23

2.1.2. Khái niêmGDPS 25

2.1.3. TTTC phái sinh 27

2.1.4. Phân loai các giao dich tài chính phái sinh 34

2.2. Phát triền các GDPS tại NHTM . -.47

2.2.1. Khái niệm phát triển GDPS tại NHTM 47

pdf202 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 506 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phát triển giao dịch tài chính phái sinh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfla_danghuonggiang_296_2045634.pdf
Tài liệu liên quan