Luận văn Phòng chống cháy qua mạng internet – dựa trên giao thức TCP – IP

MỤC LỤC

Phần 1 : Giới thiệu về đề tài

Chương I:Giới thiệu sơ lược về hệ thống báo cháy thông qua mạng internet dựa vào giao thức TCP/IP

I.Mục đích yêu cầu của đề tài.

II.Giới hạn của đề tài.

III.Các phương án thực hiện đề tài.

Chương II:Quy trình hoạt động của một hệ thống báo cháy

I.Nguyên tắc báo cháy.

II.Cấu trúc thuần tuý của một hệ thống báo cháy.

1.Cảm biến

a.Cảm biến nhiệt.

b.Cảmbiến lửa.

c.Cảm biến khói.

Phần 2:Kiến trúc hệ thống báo cháy điều khiển từ máy tính

Chương I.Lý thuyết về giao tiếp máy tính với thiết bị ngoại vi.

I.Các phương pháp điều khiển vào ra.

1.Vào ra điều khiển bằng chương trình.

2.Vào ra điều khiển bằng ngắt.

II.Các phương pháp giao tiếp với thiết bị ngoại vi.

1.Giao tiếp với máy tính thông qua slot card.

2. Giao tiếp với máy tính thông qua slot serial port.

3.Giao tiếp với máy tính thông qua printer port.

Chương II.Tìm hiểu về RS232C.

I.Đặc điểm kĩ thuật về điện của RS232C.

II.Các đường dữ liệu và điều khiển của RS232C.

III. Modem rổng của RS232C.

IV.Các IC kích phát thu của RS232C.

V.Minh hoạ thông tin nối tiếp bất đồng.

1.Lựa chọn cổng COM.

2.Hoạt động của cổng nối tiếp.

Chương 3.Lập trình điều khiển qua cổng COM viết bằng ngôn ngữ Visual Basic 6.0

I.Tại sao chọn ngôn ngữ Visual Basic 6.0.

II.Thư viện liên kết động Port.dll

III.Gọi hàm trong thư viện Port.dll từ Visual basic 6.0

Phần 3.Cơ sở lý thuyết về mạng và giao thức TCP/IP

Chương I.Các khái niệm cơ bản về mạng.

I.Mô hình mạng OSI, mô hình mạng TCP/IP.

1.Khái niệm mô hình mạng.

2.Mô hình mạng OSI.

3.Mô hình mạng TCP.

4.Giao thức TCP.

5.Địa chỉ IP.

a.Giới thiệu địa chỉ IP.

Chương II.Mạng Internet.

I. Internet bắt nguồn từ đâu.

II.Giao thức mà internet sử dụng.

III.Các dịch vụ kết nối đến internet.

Chương III.Một số hàm socket.

I.Khái niệm về socket.

II.Lập trình winsock.

Phần 4.Giới thiệu về chương trình minh hoạ báo cháy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pptChia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1641 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phòng chống cháy qua mạng internet – dựa trên giao thức TCP – IP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptPowerpoin2003.ppt
  • exeClient.exe
  • rarClient.rar
  • docLUANVAN.DOC
  • pptPowerpoin.ppt
  • exeServer.exe
  • rarServer.rar
  • rarSetupClient.rar
  • rarSetupServer.rar
Tài liệu liên quan