Luận văn Phương trình fermat và giả thuyết euler

Lời cảm ơn ii

Bảng ký hiệu 1

Mở đầu 2

1 Bài toán Fermat và Giả thuyết Euler 4

1.1 Những trường hợp đặc biệt của bài toán Fermat 4

1.2 Giả thuyết Euler 19

2 Sự tồn tại nghiệm của phương trình Euler 25

2.1 Elkies và Giả thuyết Euler 25

2.2 Khoảng trống giữa tổng các căn bậc hai 39

Kết luận 52

Tài liệu tham khảo chính 53

 

pdf58 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phương trình fermat và giả thuyết euler, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_phuong_trinh_fermat_va_gia_thuyet_euler.pdf
Tài liệu liên quan