Luận văn Sâng rayleigh trong mô hình hai lớp thuần nhất

Mục lục

|Ký hiệuỊ 4

Ịmở dấu| 6

Chương 1. [Phương pháp hàm thế| 10

1.1. [Phương trình tán feắc| 10

1.2. [Cõng thức tỷ số H ,’V| 16

1.3. [Két hận chương 1|. 17

Chương 2. [phương piiáp ma trận chuyển) 18

21. [Phương pháp ma trận diuyÈnỊ 18

2 2. thức tỳ sỏ H . v| 22

23. [Phương pháp ma trận clniyvn trong mỏ hình một lóp có (láy bị| [ ngàmỊ . 23

2.3.1. iPWawt tftlhtf ựtỊ 23

2.32.|c<*K tirtctỳ ti H,’V| 25

24. Ịphương plúip ma trận chuyển trong mó hình liai lóp có (lây bị|

ngà III 25

2.4.1. jPitfdng trahtỂBĨItỊ 23

2.42. flag tĩđctỹ »ỏ H 28

2 5. [Két 111Ạ11 chương 30

Chương 3. [Một số tính chÁt cìia đường cong tán sác và tỳ số|

I H VỊ. . 31

3.1. [Phương trình tin iáf| 31

3.2. [Kliào sit ctii-m cực (lại vù (Erm kliÓngỊ 33

3.3. ỊKét luận chương 3| 40

Chương 4.|công thức trung bình vận tốc sóng ngangỊ 41

4.1. [Tắn số cộng hướng trong mỏ hình hai ló]j[ 42

 

pdf51 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 533 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Sâng rayleigh trong mô hình hai lớp thuần nhất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvanthacsi_chuaphanloai_318_0529_1870197.pdf
Tài liệu liên quan