Luận văn Số đa giác và một số bài toán liên quan

Mờ đầu| 1

Chương 1. Ịchương Kiến thức chuẩn bị| 3

1.1. |Hàm sinhỊ 3

1.2. [Phương trình PellỊ 8

Chương 2. [Chương sỗ da giác và sỗ da diệnỊ 10

2.1. Ịsố đa giác 1 10

2.2. |Một số tính chấtỊ 13

2.3. |Hàm sinh của số da giácỊ 28

2.4. [số tam giác chính phươngỊ 30

2.5. [Tổng bình phương các số da giácỊ 32

2.6. Dịnh lý Cauchy về số da giácỊ 35

2.7. Một số số hình học phăng khác| 37

2.8. |số đa diện| 39

KẾT LUÂN 44

Tài liệu tham khảoỊ 44

pdf48 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Số đa giác và một số bài toán liên quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_so_da_giac_va_mot_so_bai_toan_lien_quan.pdf
Tài liệu liên quan