Luận văn Sự phát sinh hình thái trong nuôi cấy in vitro cây đinh lăng và bước đầu tìm hiểu saponin trong các mẫu cấy in vitro cây đinh lăng polyscias fruticosa L.harms

(Bản scan)

Luận văn Sự phát sinh hình thái trong nuôi cấy in vitro cây đinh lăng và bước đầu tìm hiểu saponin trong các mẫu cấy in vitro cây đinh lăng polyscias fruticosa L.harms

Mục lục

Phần 1: Lời mở đầu

Phần 2: Tổng quan tài liệu

Phần 3: Vật liệu - phương pháp

Phần 4: Kết quả

Phần 5: thảo luận

Phần 6: Kết luận - đề nghị

pdf3 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1906 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Sự phát sinh hình thái trong nuôi cấy in vitro cây đinh lăng và bước đầu tìm hiểu saponin trong các mẫu cấy in vitro cây đinh lăng polyscias fruticosa L.harms, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf4.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
Tài liệu liên quan