Luận văn Tăng trưởng của heo con theo mẹ và mối tương quan giữa trọng lượng heo sơ sinh và trọng lượng heo cai sữa tại trại

LỜI CAM ĐOAN. i

LỜI CẢM TẠ. ii

TÓM LƯỢC. iii

MỤC LỤC. iv

DANH SÁCH BIỂU BẢNG.vii

DANH SÁCH BIỂU ĐỒ .viii

DANH SÁCH HÌNH VÀ SƠ ĐỒ. ix

Chương 1.ĐẶT VẤN ĐỀ. 1

Chương 2.CƠ SỞ LÝ LUẬN. 2

2.1 Đặc điểm các giống heo . 2

2.1.1 Giống Yorkshire . 2

2.1.2.Giống Landrace. 2

2.1.3.Heo lai Yorkshire x Landrace. 3

2.2 Sinh lý tăng trưởng của heo con . 3

2.2.1.Sự phát triển heo con thời kỳ sau thai. 3

2.2.2.Tăng trưởng của heo con. 3

2.3 Sinh lý tiêu hóa ở heo con . 4

2.3.1.Sự phát triển bộ máy tiêu hóa ở heo con. 4

2.3.2. Cơ quan điều tiết thân nhiệt của heo. 5

2.3.3. Sức đề kháng của heo con . 6

2.3.4. Sự biến đổi về pH . 7

2.3.5. Sự phát triển của hệ thống Enzim tiêu hóa. 8

2.3.6 Tuổi cai sữa . 9

2.3.7 Trọng lượng cai sữa . 9

2.4 Nhu cầu dinh dưỡng của heo con . 9

2.4.1 Nhu cầu năng lượng. 10

2.4.2 Nhu cầu protein. 11

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com-v-

2.4.3 Nhu cầu gluxid. 12

2.4.4 Nhu cầu vitamin. 12

2.4.5 Nhu cầu khoáng . 14

2.4.6 Nhu cầu lipid . 15

2.4.7 Nhu cầu nước. 16

2.5. Thức ăn – Dinh dưỡng . 16

2.5.1 Đặc điểm của thức ăn hỗn hợp . 16

2.5.2 Thức ăn hỗn hợp dạng bột. 16

2.5.3 Thức ăn hỗn hợp dạng viên. 16

2.5.4. Lợi ích của thức ăn viên so với thức ăn bột . 17

2.6. Chăm sóc heo con cai sữa . 17

2.6.1. Chuồng úm heo con cai sữa. 17

2.6.2. Cách chăm sóc . 17

2.7 Công tác thú y. 19

2.7.1 Phòng bệnh . 19

2.7.2 Trị bệnh . 20

2.7.2.1 Bệnh tiêu chảy ở heo con . 20

2.7.2.2 Một số bệnh khác thường gặp trên heo con . 20

Chương 3.PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM. 21

3.1 Nhận xét tổng quát về trại . 21

3.1.1 Điều kiện tự nhiên. 21

3.1.2 Cơ cấu quản lý và tổ chức trại . 22

3.1.3 Vệ sinh thú y. 23

3.2 Phương tiện thí nghiệm. 23

3.2.1 Địa điểm và thời gian thí nghiệm . 23

3.2.2 Đối tượng thí nghiệm. 23

3.2.3 Chuồng trại . 23

3.2.4 Thức ăn thí nghiệm. 23

3.2.5 Nước uống . 24

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com-vi-

3.2.6 Dụng cụ thí nghiệm. 24

3.3 Phương pháp thí nghiệm . 24

3.3.1 Yếu tố môi trường. 24

3.3.2 Các chỉ tiêu theo dõi trên heo. 25

3.4. Phương pháp xử lý số liệu. 25

Chương 4 KẾT QUẢ THẢO LUẬN. 26

4.1 Nhiệt độ và ẩm độ chuồng nuôi. 26

4.1.1 Nhiệt độ chuồng nuôi trong thời gian thí nghiệm . 26

4.1.2 Ảnh hưởng của ẩm độ môi trường đến sinh trưởng heo con . 27

4.2 Tổng quát về heo thí nghiệm. 28

4.2.1 Tăng trưởng của heo thí nghiệm. 28

4.2.2 Tăng trưởng của heo thí nghiệm theo giới tính . 32

4.3 Hệ số tương quan . 34

4.3.1 Đàn heo thí nghiệm. 34

4.3.2 Về heo đực. 34

4.3.3 Về heo cái . 34

4.4 Phương trình hồi qui . 36

4.4.1 Toàn đàn heo . 36

4.4.2 Heo đực . 37

4.4.3 Heo cái. 38

Chương 5.KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ . 41

5.1 Kết luận . 41

5.2 Đề nghị . 41

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 42

 

doc52 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 6225 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tăng trưởng của heo con theo mẹ và mối tương quan giữa trọng lượng heo sơ sinh và trọng lượng heo cai sữa tại trại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG VĂN VĨNH THÀNH TĂNG TRƯỞNG CỦA HEO CON THEO MẸ VÀ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TRỌNG LƯỢNG HEO SƠ SINH VÀ TRỌNG LƯỢNG HEO CAI SỮA TẠI TRẠI CHĂN NUÔI THỰC NGHIỆM HÒA AN Luận văn tốt nghiệp Ngành: CHĂN NUÔI THÚ Y Cần Thơ 5 - 2009 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: CHĂN NUÔI THÚ Y Tên đề tài: TĂNG TRƯỞNG CỦA HEO CON THEO MẸ VÀ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TRỌNG LƯỢNG HEO SƠ SINH VÀ TRỌNG LƯỢNG HEO CAI SỮA TẠI TRẠI CHĂN NUÔI THỰC NGHIỆM HÒA AN Giáo viên hưóng dẫn Nguyễn Minh Thông Sinh viên thực hiện Văn Vĩnh Thành MSSV: 3052460 Lớp: CNTY K31 Cần Thơ 5 - 2009 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: CHĂN NUÔI THÚ Y Tên đề tài: TĂNG TRƯỞNG CỦA HEO CON THEO MẸ VÀ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TRỌNG LƯỢNG HEO SƠ SINH VÀ TRỌNG LƯỢNG HEO CAI SỮA TẠI TRẠI CHĂN NUÔI THỰC NGHIỆM HÒA AN Cần Thơ 5 - 2009 Cần Thơ, Ngày…Tháng…Năm 2009 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGUYỄN MINH THÔNG Cần Thơ, Ngày…Tháng…Năm 2009 DUYỆT BỘ MÔN Cần Thơ, Ngày…Tháng…Năm 2009 DUYỆT CỦA KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com-i- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, kết quả trình bày trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình luận văn nào trước đây. Tác giả Văn Vĩnh Thành PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com-ii- LỜI CẢM TẠ Trải qua những năm học tập và rèn luyện dưới mái trường Đại Học Cần Thơ, nay tôi đã thực hiện được ước mơ là hoàn thành luận văn tốt nghiệp và trở thành một kỹ sư Chăn Nuôi Thú Y. Trong quá trình học tập và rèn luyện tôi đã được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Chân thành biết ơn đến những người đã giúp đỡ tôi những năm tháng qua. Tôi xin thành kính lên cha, mẹ tôi là những người sinh thành, nuôi dưỡng, động viên và đặt trọn niềm tin vào tôi trong suốt quá trình học tập và rèn luyện. Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Minh Thông, người đã hết lòng chỉ dạy, động viên, hướng dẫn nhiệt tình và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp. Xin chân thành biết ơn đến quý thầy cô trong bộ môn Chăn Nuôi và bộ môn Thú Y đã tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho tôi. Xin chân thành biết ơn thầy Trương Chí Sơn đã quan tâm giúp đỡ tôi trong thời gian học tập tại trường. Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ làm việc tại trại chăn nuôi thực nghiệm Hòa An đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi thực hiện tốt việc nghiên cứu đề tài này. Cảm ơn các bạn lớp CNTY K31 đã động viên, chia sẽ những kinh nghiệm học tập trong những năm học tại trường. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com-iii- TÓM LƯỢC Trong một nền kinh tế nông nghiệp hàng hoá địa phương theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Chăn Nuôi heo cũng giống như các ngành sản xuất khác phải là Chăn Nuôi heo công nghiệp, không những vậy, phải đáp ứng những yếu tố về số lượng và chất lượng thịt tốt, tạo ra sản phẩm đạt năng suất thoả mãn nhu cầu của thị trường. Từ đó, chúng tôi tiến hành đề tài: “Tăng trưởng của heo con theo mẹ và mối tương quan giữa trọng lượng heo sơ sinh - heo cai sữa”. Đề tài được thực hiện từ tháng 15/12/2008 – 15/3/2009, thí nghiệm được tiến hành trên 134 heo (Yorkshire x Landrace) từ sơ sinh đến cai sữa tại trại Chăn nuôi thực nghiệm Hòa An. Mục tiêu của đề tài: xác định năng suất tăng trưởng của heo con theo mẹ và mối tương quan giữa trọng lượng heo sơ sinh - heo cai sữa. Qua kết quả theo dõi, chúng tôi có một số nhận xét như sau: · Nhiệt độ lên cao từ lúc 11giờ - 15giờ và giảm dần đến 3h sáng ngày hôm sau. · Ẩm độ lên cao nhất lúc 3h và thấp nhất lúc 11h. · Nhiệt độ và ẩm độ chuồng nuôi khá phù hợp với nhu cầu sinh trưởng của heo con theo mẹ. · Trọng lượng trung bình của heo lúc sơ sinh là 1,45 kg, lúc 21 ngày tuổi là 5,17 kg, lúc 28 ngày tuổi (cai sữa) là 6,76 kg. · Tăng trọng ở heo đực và heo cái là như nhau mặc dù heo đực có trọng lượng sơ sinh có phần là cao hơn heo cái. · Mối tương quan giữa trọng lượng heo sơ sinh và trọng lượng heo cai sữa là vừa (trung bình) (r = 0,61). PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com-iv- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.................................................................................................. i LỜI CẢM TẠ....................................................................................................... ii TÓM LƯỢC........................................................................................................ iii MỤC LỤC........................................................................................................... iv DANH SÁCH BIỂU BẢNG..............................................................................vii DANH SÁCH BIỂU ĐỒ ...................................................................................viii DANH SÁCH HÌNH VÀ SƠ ĐỒ........................................................................ ix Chương 1.ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................... 1 Chương 2.CƠ SỞ LÝ LUẬN................................................................................ 2 2.1 Đặc điểm các giống heo .................................................................................. 2 2.1.1 Giống Yorkshire .................................................................................. 2 2.1.2.Giống Landrace.................................................................................... 2 2.1.3.Heo lai Yorkshire x Landrace............................................................... 3 2.2 Sinh lý tăng trưởng của heo con ...................................................................... 3 2.2.1.Sự phát triển heo con thời kỳ sau thai................................................... 3 2.2.2.Tăng trưởng của heo con...................................................................... 3 2.3 Sinh lý tiêu hóa ở heo con ............................................................................... 4 2.3.1.Sự phát triển bộ máy tiêu hóa ở heo con............................................... 4 2.3.2. Cơ quan điều tiết thân nhiệt của heo.................................................... 5 2.3.3. Sức đề kháng của heo con ................................................................... 6 2.3.4. Sự biến đổi về pH ............................................................................... 7 2.3.5. Sự phát triển của hệ thống Enzim tiêu hóa........................................... 8 2.3.6 Tuổi cai sữa ......................................................................................... 9 2.3.7 Trọng lượng cai sữa ............................................................................. 9 2.4 Nhu cầu dinh dưỡng của heo con .................................................................... 9 2.4.1 Nhu cầu năng lượng........................................................................... 10 2.4.2 Nhu cầu protein.................................................................................. 11 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com-v- 2.4.3 Nhu cầu gluxid................................................................................... 12 2.4.4 Nhu cầu vitamin................................................................................. 12 2.4.5 Nhu cầu khoáng ................................................................................. 14 2.4.6 Nhu cầu lipid ..................................................................................... 15 2.4.7 Nhu cầu nước..................................................................................... 16 2.5. Thức ăn – Dinh dưỡng ................................................................................. 16 2.5.1 Đặc điểm của thức ăn hỗn hợp ........................................................... 16 2.5.2 Thức ăn hỗn hợp dạng bột.................................................................. 16 2.5.3 Thức ăn hỗn hợp dạng viên................................................................ 16 2.5.4. Lợi ích của thức ăn viên so với thức ăn bột ....................................... 17 2.6. Chăm sóc heo con cai sữa ............................................................................ 17 2.6.1. Chuồng úm heo con cai sữa............................................................... 17 2.6.2. Cách chăm sóc .................................................................................. 17 2.7 Công tác thú y............................................................................................... 19 2.7.1 Phòng bệnh ........................................................................................ 19 2.7.2 Trị bệnh ............................................................................................. 20 2.7.2.1 Bệnh tiêu chảy ở heo con ................................................................ 20 2.7.2.2 Một số bệnh khác thường gặp trên heo con ..................................... 20 Chương 3.PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM...................... 21 3.1 Nhận xét tổng quát về trại ............................................................................. 21 3.1.1 Điều kiện tự nhiên.............................................................................. 21 3.1.2 Cơ cấu quản lý và tổ chức trại ............................................................ 22 3.1.3 Vệ sinh thú y...................................................................................... 23 3.2 Phương tiện thí nghiệm................................................................................. 23 3.2.1 Địa điểm và thời gian thí nghiệm ....................................................... 23 3.2.2 Đối tượng thí nghiệm......................................................................... 23 3.2.3 Chuồng trại ........................................................................................ 23 3.2.4 Thức ăn thí nghiệm............................................................................ 23 3.2.5 Nước uống ......................................................................................... 24 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com-vi- 3.2.6 Dụng cụ thí nghiệm............................................................................ 24 3.3 Phương pháp thí nghiệm ............................................................................... 24 3.3.1 Yếu tố môi trường.............................................................................. 24 3.3.2 Các chỉ tiêu theo dõi trên heo............................................................. 25 3.4. Phương pháp xử lý số liệu............................................................................ 25 Chương 4 KẾT QUẢ THẢO LUẬN................................................................... 26 4.1 Nhiệt độ và ẩm độ chuồng nuôi..................................................................... 26 4.1.1 Nhiệt độ chuồng nuôi trong thời gian thí nghiệm ............................... 26 4.1.2 Ảnh hưởng của ẩm độ môi trường đến sinh trưởng heo con ............... 27 4.2 Tổng quát về heo thí nghiệm........................................................................ 28 4.2.1 Tăng trưởng của heo thí nghiệm......................................................... 28 4.2.2 Tăng trưởng của heo thí nghiệm theo giới tính ................................... 32 4.3 Hệ số tương quan .......................................................................................... 34 4.3.1 Đàn heo thí nghiệm............................................................................ 34 4.3.2 Về heo đực......................................................................................... 34 4.3.3 Về heo cái .......................................................................................... 34 4.4 Phương trình hồi qui ..................................................................................... 36 4.4.1 Toàn đàn heo ..................................................................................... 36 4.4.2 Heo đực ............................................................................................. 37 4.4.3 Heo cái............................................................................................... 38 Chương 5.KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ .................................................................... 41 5.1 Kết luận ........................................................................................................ 41 5.2 Đề nghị ......................................................................................................... 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 42 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com-vii- DANH SÁCH BIỂU BẢNG Bảng 1: Mối liên hệ giữa thể trọng (kg/con), tuổi (ngày), tăng trọng (kg/con/ngày) và hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTĂ), (kg thức ăn/ kg tăng trọng) ................... 4 Bảng 2: Ảnh hưởng của nhiệt độ trên sự tiêu thụ và hấp thu hằng ngày ................ 6 Bảng 3: Nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày cho heo con............................................ 9 Bảng 4: Nhu cầu năng lượng của heo con bú sữa ngày đêm................................ 10 Bảng 5: Nhu cầu amino acid hàng ngày của heo cho ăn tự do (90% VCK) ......... 11 Bảng 6: Nhu cầu dinh dưỡng của heo đang tăng trưởng ...................................... 13 Bảng 7: Tên và thành phần dinh dưỡng của thức ăn hỗn hợp .............................. 24 Bảng 8: Nhiệt độ trung bình trong chuồng và ngoài chuồng nuôi (oC)................ 26 Bảng 9: Ẩm độ trung bình trong chuồng và ngoài chuồng nuôi (%) .................... 27 Bảng 10: Trọng lượng heo thí nghiệm................................................................. 29 Bảng 11: Trọng lượng trung bình và tăng trọng trung bình của 3 nhóm heo........ 30 Bảng 12: Tỉ lệ chết theo trọng lượng sơ sinh....................................................... 31 Bảng 13: Trọng lượng heo đực thí nghiệm.......................................................... 32 Bảng 14: Trọng lượng heo cái thí nghiệm........................................................... 33 Bảng 15: Tăng trọng của heo đực và cái từ sơ sinh đến 28 ngày tuổi................... 33 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com-viii- DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Biến động nhiệt độ trong và ngoài chuồng......................................... 26 Biểu đồ 2: Biến động ẩm độ trong và ngoài chuồng............................................ 27 Biểu đồ 3: Trọng lượng của heo thí nghiệm........................................................ 29 Biểu đồ 4: Trọng lượng trung bình của 3 nhóm heo ............................................ 30 Biểu đồ 5: Tăng trọng trung bình của 3 nhóm heo............................................... 30 Biểu đồ 6: Trọng lượng heo đực - heo cái ........................................................... 33 Biểu đồ 7: Biểu diễn phương trình hồi qui giữa TL heo sơ sinh và TL heo 21 ngày ........................................................................................................................... 36 Biểu đồ 8: Biểu diễn phương trình hồi qui giữa TL heo sơ sinh và TL heo 28 ngày ........................................................................................................................... 36 Biểu đồ 9: Biểu diễn phương trình hồi qui giữa TL heo 21 và TL heo 28 ngày .. 37 Biểu đồ 10: Biểu diễn phương trình hồi qui giữa TL heo đực sơ sinh và TL heo đực 21 ngày............................................................................................................... 37 Biểu đồ 11: Biểu diễn phương trình hồi qui giữa TL heo đực sơ sinh và TL heo đực 28 ngày............................................................................................................... 38 Biểu đồ 12: Biểu diễn phương trình hồi qui giữa TL heo đực 21 và TL heo đực 28 ngày.................................................................................................................... 38 Biểu đồ 13: Biểu diễn phương trình hồi qui giữa TL heo cái sơ sinh và TL heo cái 21 ngày............................................................................................................... 39 Biểu đồ 14: Biểu diễn phương trình hồi qui giữa TL heo cái sơ sinh và TL heo cái 28 ngày............................................................................................................... 39 Biểu đồ 15: Biểu diễn phương trình hồi qui giữa TL heo cái 21 và TL heo cái 28 ngày.................................................................................................................... 39 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com-ix- DANH SÁCH HÌNH VÀ SƠ ĐỒ Hình 1: Heo Yorkshire.......................................................................................... 2 Hình 2: Heo Landrace........................................................................................... 2 Hình 3: Trại Chăn Nuôi Thực nghiệm................................................................. 23 Sơ đồ 1: Trại Chăn Nuôi Thực Nghiệm Trường Đại Học Cần Thơ ..................... 21 Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức trại Chăn Nuôi Thực nghiệm Trường Đại Học Cần Thơ 22 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com-1- CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm qua do có sự đầu tư và áp dụng có hiệu quả thành tựu khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi và xu thế hòa nhập với nền kinh tế thị trường mà ngành Chăn Nuôi Thú Y của nước ta nói chung và ngành chăn nuôi heo nói riêng đã có những bước tiến đáng kể trong nhiều lĩnh vực về con giống, thức ăn, thuốc thú y và đặc biệt là sự tiến bộ lớn trong việc áp dụng những qui trình chăm sóc nuôi dưỡng đã mang lại những thành công trong chăn nuôi. Chăn nuôi heo con theo mẹ và heo sau cai sữa đang là vấn đề đáng lưu tâm và có ý nghĩa kinh tế đối với người chăn nuôi heo nái sinh sản. Hiện nay hầu hết những trại chăn nuôi và những hộ chăn nuôi đều có những biện pháp nuôi dưỡng riêng song tỷ lệ hao hụt ở những giai đoạn này còn khá cao. Để đạt được năng suất tốt trong chăn nuôi heo chúng ta cần chú trọng đến giai đoạn sơ sinh và cai sữa của heo con. Nó có ảnh hưởng rất lớn của phương pháp nuôi dưỡng trong thời gian heo mẹ mang thai, quyết định đến trọng lượng heo sơ sinh và trọng lượng heo cai sữa. Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, được sự phân công của Bộ môn chăn nuôi và dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Minh Thông, chúng tôi tiến hành thí nghiệm với đề tài: “Tăng trưởng của heo con theo mẹ và mối tương quan giữa trọng lượng heo sơ sinh - heo cai sữa” nhằm mục đích theo dõi ảnh hưởng của trọng lượng sơ sinh, phái tính, nhiệt độ, ẩm độ có liên quan đến trọng lượng heo cai sữa, sự phát triển của heo con sau này. Từ đó có những kết luận và ý kiến đề xuất thích hợp với tình hình chăn nuôi hiện nay. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com-2- Hình 1: Heo Yorkshire CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 ĐẶC ĐIỂM CÁC GIỐNG HEO 2.1.1 Giống Yorkshire Là giống heo ngoại đẽ được chọn lọc nhân giống tại vùng Yorkshire nước Anh từ thế kỷ 19 và được nhập vào Việt Nam khoảng năm 1936. Hiện nay nó được nuôi phổ biến trên thế giới vì nó có khả năng thích nghi tốt hơn các giống khác. Heo có ngoại hình lông trắng tuyền, tai đứng, mõm thẳng dài vừa phải, ngoại hình thể chất chắc chắn, đẻ sai, nuôi con khéo, khả năng chống chịu stress tốt. Trọng lượng trưởng thành con đực khoảng 300-400 kg, con cái 230-300 kg. Heo Yorkshire có 3 loại hình: kích thước lớn là Đại Bạch với tính năng sản xuất: loại hình nạc, trọng lượng lúc 6 tháng tuổi là 100 kg, tiêu tốn 2,8-3,5 kg thức ăn cho 1 kg tăng trọng, tỉ lệ nạc 51-56%. Số con sơ sinh 10-12 con/lứa. Trọng lượng sơ sinh 1-1,5 kg/con. 2.1.2 Giống Landrace Xuất xứ từ Đan Mạch. Heo có năng suất sinh sản cao nhất là tính tốt sữa, nhập vào miền Nam từ khoảng 1956. Về ngoại hình: lông da trắng, mõm dài thẳng, mông to, đùi to, dài đòn, chân nhỏ, đẻ con sai, tỷ lệ nạc cao thích nghi kém hơn giống Yorkshire trong điều kiện nóng ẩm. Tính năng sản xuất Loại hình nạc Hiệu suất thịt: 74% Trọng lượng trưởng thành: 320-420 kg Trọng lượng 7,5 – 8 tháng tuổi: 113 kg Số con đẻ ra trên ổ: 10,5 con Hình 2: Heo Landrace PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com-3- Trọng lượng heo sơ sinh: 1,35 kg Tuy nhiên, heo Landrace đòi hỏi điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng cao hơn và kém thích nghi trong thời tiết nóng, nước chua, phèn mặn… 2.1.3 Heo lai Yorkshire x Landrace Con lai có lông màu trắng, tròn mình, lưng thẳng, bụng thon, mông xuôi, chân và đầu thanh, con lai nuôi thịt lớn nhanh, 6-7 tháng tuổi đạt khoảng 100 kg, hệ số 3,8- 4,2 đơn vị thức ăn cho 1 kg tăng trọng, tỷ lệ nạc 52-57%. Con lai nếu được nuôi dưỡng tốt và đúng kỹ thuật có thể đạt được các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng và lưu thông xuất khẩu (Phạm Hữu Doanh et al, 2001) (Nguyễn Thị Nở (2006)). 2.2 SINH LÝ TĂNG TRƯỞNG CỦA HEO CON 2.2.1 Sự phát triển heo con thời kỳ sau thai Ở gia súc thời kỳ sau thai phát triển tốt sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển về sau. Heo con sau đẻ về mặt sinh lý đã tương đối thành thục có thể đi đứng, tìm vú mẹ để bú ngay. Khả năng phát triển của heo con nhanh hơn so với một số loài gia súc khác. Quá trình sinh trưởng của heo con gặp phải hai thời kỳ khủng hoảng là 21 ngày tuổi và 3 tháng tuổi. Theo tài liệu của M.Aumaitre (Nghiên cứu trên 300 heo con CNRD, 1963) nhận thấy rằng: thể trọng hầu như tăng theo tuổi nhưng tỷ lệ tăng trọng hầu như biến đổi khá rõ rệt giữa hai và bốn tuần tuổi, dường biểu diễn đi xuống vì trong giai đoạn đó nhu cầu dinh dưỡng (tính vật chất khô / đơn vị trọng lượng cơ thể) không được đáp ứng đủ do sữa mẹ thiếu thức ăn, chưa có hoặc kém (Trần Cừ (1972)). 2.2.2 Tăng trưởng của heo con Heo là động vật sinh trưởng nhanh sau khi sinh. So với trọng lượng sau khi sinh thì tốc độ phát triển của heo con rất nhanh. Heo con sau 10 ngày tuổi tăng gấp 3 lần sơ sinh, một tháng tuổi tăng gấp 4 lần, hai tháng tuổi tăng gấp 10 lần (Lê Thị Mến (1999)). Trong quá trình sinh trưởng ở tuần thứ ba, tốc độ sinh trưởng của heo con bắt đầu chậm lại bởi vì sản lượng sữa mẹ bắt đầu thấp dần, lượng khoáng (chủ yếu là chất sắt) ở sữa mẹ và dự trữ ở heo con đã hết không đủ cung cấp cho nhu cầu (Nghiêm Khánh (1972)). Vì thế để đảm bảo các tốc độ sinh trưởng của heo con chúng ta phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đồng thời phải có biện pháp tích cực giúp cho heo con vượt qua thời kỳ khủng hoảng này (Lê Thủy Triều (1987)). PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com-4- Bảng 1: Mối liên hệ giữa thể trọng (kg/con), tuổi (ngày), tăng trọng (kg/con/ngày) và hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTĂ), (kg thức ăn/ kg tăng trọng) Thể trọng Tuổi Tăng trọng HSCHTĂ 1 1 - - 4,5 14 0,23 1,5 13,6 48 0,45 1,9 18,2 56 0,54 2,2 (Theo Lê Thị Mến, (1999)) 2.3 SINH LÝ TIÊU HÓA Ở HEO CON 2.3.1 Sự phát triển bộ máy tiêu hóa ở heo con Cơ quan tiêu hóa của heo con khi còn nằm trong bào thai đã hình thành đầy đủ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTR4317900NG 2727840I H7884C C7846N TH416.doc
Tài liệu liên quan