Luận văn Thực hiện pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tại tỉnh Bình Phước

MỞ ĐẦU.1

CHưƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA THỰC HIỆN PHÁP

LUẬT VỀ BỒI THưỜNG CHO NGưỜI SỬ DỤNG ĐẤT KHI NHÀ NưỚC

THU HỒI ĐẤT .8

1.1. Tổng quan về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất . .8

1.1.1 Khái niệm thu hồi đất . .8

1.1.2. Tác động của người sử dụng đất khi bị Nhà nước thu hồi đất . 9

1.1.3. Chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất . .10

1.2. Khái quát thực hiện pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất khi

Nhà nước thu hồi đất . .16

1.2.1.Khái niệm thực hiện pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất khi Nhà

nước thu hồi đất . .16

1.2.2.Đặc điểm của thực hiện pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất khi

Nhà nước thu hồi đất .17

1.2.3.Nguyên tắc thực hiện pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất khi

Nhà nước thu hồi đất .19

1.2.4.Ý nghĩa của thực hiện pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất khi

Nhà nước thu hồi đất . .21

1.2.5.Những yếu tố tác động đến thực hiện pháp luật về bồi thường cho người sử

dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất .23

1.3.Nội dung thực hiện pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất khi Nhà

nước thu hồi đất . .25

1.3.1.Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bồi thường cho người sử dụng

đất khi Nhà nước thu hồi đất .25

1.3.2.Tổ chức thực hiện pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất khi Nhà

nước thu hồi đất . 28

pdf100 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 22/02/2022 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thực hiện pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tại tỉnh Bình Phước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đầu tư rất thuận tiện. Bình Phước cũng có điều kiện giao thông thuận lợi đến sân bay Tân Sơn Nhất và các cảng nước sâu như cảng Đồng Nai, Sài Gòn, Thị Vải ... So với 13 tỉnh trong Khu vực tam giác phát triển CLV, Bình Phước có điều kiện thuận lợi hơn về phát triển kinh tế như: Quỹ đất rộng, đất đai màu mỡ; khí hậu ôn hòa và ít có bão lụt. Cùng với 13 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch là 4.686 ha, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư giáp Campuchia với diện tích quy hoạch 28.364 ha, trong đó 3.580 ha khu trung tâm đã đưa vào hoạt động, có tuyến du lịch quốc tế qua cửa khẩu Hoa Lư: Bình Phước (Việt Nam) – Kratie, Stungtreng (Campuchia) – Champasak (Lào) – Upon Thani (Thái Lan) Cùng với việc ưu tiên phát triển hạ tầng các KCN, đáp ứng được điều kiện cơ sở hạ tầng cho nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, Bình Phước đã đầu tư nâng cấp hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Các dự án điện đã được triển khai trong thời gian gần đây phải kể đến dự án 40 cấp điện cho KCN Minh Hưng - Sikico; KCN - Dân cư Becamex Bình Phước, xây dựng đường điện vào nhà máy xi măng Minh Tâm, điều chỉnh dự án thủy điện Đức Thành trên sông Đồng Nai Bình Phước cũng đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản, Ấn Độ, Singapor và các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu lập báo cáo khả thi dự án điện năng lượng mặt trời Bên cạnh đó, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án PPP (BOT, BT). Tỉnh cũng đã hoàn thành một số dự án trọng điểm như: dự án BOT QL 13 đoạn An Lộc – Chiu Riu giai đoạn 1, Dự án BOT nâng cấp, mở rộng ĐT.741 đoạn Bầu Trư - Đồng Xoài giai đoạn 1, dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn cầu 38 - Đồng Xoài... tạo bước tiến lớn về kết cấu hạ tầng giao thông. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thuận lợi nhất trong triển khai dự án, đặc biệt là các dư án trọng điểm, Bình Phước cũng tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Đặc biệt, BÌnh Phước cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án như: dự án Becamex Bình Phước, đường Đồng Phú - Bình Dương, đường ĐT 741, đường Minh Hưng - Đồng Nơ, dự án Khu du lịch sinh thái Bà Rá, dự án Khu du lịch sinh thái kết hợp phim trường trảng cỏ Bù Lạch. Đồng thời, tập trung xây dựng hạ tầng các KCN, triển khai thực hiện KCN trong khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư và xây dựng cảng ICD... Trong thời gian tới, Bình Phước sẽ tập trung ưu tiên thu hút đầu tư vào những dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dự án chế biến nông, lâm sản thuộc thế mạnh của địa phương như: sản xuất các sản phẩm từ cao su, điều, tiêu, cây ăn trái; chế biến thực phẩm từ gia súc, gia cầm; các dự án công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ làm nguyên liệu đầu vào cho các dự án đầu tư tại các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, dự án sản xuất điện năng lượng mặt trời. Bình Phước cũng khuyến khích thu hút các dự án đầu tư xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, thể dục thể thao. Bình Phước là nơi định cư và sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau, trong đó dân tộc ít người chiếm 17,9 , đa số là người Khmer và Xtiêng , một số ít Hoa, Nùng, Tày,...vì vậy Bình Phước có nhiều nét văn hóa của người Xtiêng. Là tỉnh có 41 nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và là nơi tập trung nhiều dân tộc thiểu số có trình độ dân trí, kỹ thuật sản xuất còn thấp, nên mặc dù có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá phong phú, Bình Phước vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. 2.2. Tình hình thực hiện pháp luật về bồi thƣờng cho ngƣời sử dụng đất khi Nhà nƣớc thu hồi đất 2.2.1. Về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất Nhận thức rõ vai trò của hoạt động truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người sử dụng đất bị thu hồi cũng như để triển khai việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật Đất đai về bồi thường cho người sử dụng đất bị thu hồi chính quyền tỉnh Bình Phước đã có những văn bản chủ trương về việc truyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cụ thể: Thứ nhất, ở góc độ chung theo chỉ thị số 06/CT/UBND ngày 28/2/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc triển khai thi hành Luật Đất đai trong đó có xác định vai trò của hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cụ thể: Một là, trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng và triển khai chương trình phổ biến giáo dục pháp luật đất đai và nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật đât đai cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư. Hai là, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan phát thanh tổ chức việc phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương. Ba là, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai để pháp luật đi vào cuộc sống. Bốn là, Sở thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn và báo chí ở địa phương có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai bằng nhiều hình thức đến từng tổ chức, từng người dân. Năm là, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, báo Bình Phước có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Đất đai và các văn bản dưới luật; mở 42 chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu về những nội dung đổi mới quan trọng của Luật Đất đai. Sáu là, Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận như Hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ, tỉnh đoàn và các tổ chức đoàn thể khác xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phổ biến pháp luật về đất đai đến các hội viên, đoàn viên. Thứ hai, để cụ thể hóa những hoạt động tuyền truyền, phố biến giáo dục pháp luật chính quyền tỉnh Bình Phước đã ban hành những văn bản để tổ chức thực hiện cụ thể: Một là, ngày 14/2/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định số 306/QĐ-UBND quyết định về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trong nội dung kế hoạch tập trung tổ chức phổ biến, giới thiệu các quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013, Luật Đất đai được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013. Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật rộng rãi đến nhiều đối tượng khác nhau như: cán bộ, công chức, viên chức; các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các quy định của Hiến pháp, Luật Đất đai. Việc tổ chức thực hiện pháp luật được tổ chức dười nhiều hình thức khác nhau nhằm tạo điều kiện để người dân có thể tiếp thu dễ dàng các quy định của Hiến pháp, Luật Đất đai cụ thể thông qua các hình thức: + Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật. + Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư. + Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật. 43 + Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và U ban nhân dân các huyện, thị xã; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở. + Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở. + Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các trường học. + Thông qua việc triển khai thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Chủ tịch U ban nhân dân tỉnh. Hai là, trong công tác thực tế về hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất bị thu hồi chính quyền tỉnh Bình Phước đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật trong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương trên địa bàn huyện Đồng Phú góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngày 30/5/2017, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú ban hành Quyết định số 1530/QĐ-UBND “Về thành lập tổ tuyên truyền phương án đền bù, vận động, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, giao cho dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương”. Tổ tuyên truyền chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phổ biến pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng như: Tuyên truyền miệng, tổ chức họp dân, qua băng rôn, tờ rơi, ma két, băng đĩa phát trên Đài Truyền hình và Truyền thanh huyện, các hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn Tổ truyền truyền đã phối hợp với UBND các xã (Tân Phước, Tân Hưng, Tân Hòa, Tân Lợi, Tân Lập và Đồng Tâm) đã tổ chức đối thoại trực tiếp được 379 lượt người để phổ biến các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra hiện trạng đất với tổng số 312 thửa, hỗ trợ cho 01 tổ chức và 38 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích gần 936.600m2 đất. 44 Nội dung tuyên truyền tập trung: Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ “Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi”; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT, ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi”; Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND, ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh “Quy định chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh”; Quyết định số 848/QĐ-UBND, ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh “Về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng đường Đồng Phú - Bình Dương theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao giai đoạn I” và một số văn bản liên quan đến dự án. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, phối hợp có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật trong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương. Phần lớn Nhân dân trong vùng dự án đã hiểu được tầm quan trọng của việc triển khai dự án đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương 2.2.2. Về tổ chức thực hiện pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất Những quy định pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất hiện nay được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật ở cấp trung ương như Luật Đất đai và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ trưởng có liên quan. Nhưng văn bản quy phạm pháp luật ở cấp trung ương trong vấn đề bồi thường cho người sử dụng đất hiện vẫn còn những quy định ở mức độ chung và có những quy định giao về cho địa phương quy định sao cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Trên tinh thần đó, trong thời gian qua đặc biệt khi Luật Đất đai năm 2013 ra đời thay thế cho Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003 thì những quy định về bồi thường cho người sử dụng đất bị thu hồi cũng thay đổi theo đó. Để phù hợp với tình hình ở tỉnh Bình Phước trong thời gian qua chính quyền tỉnh Bình phước đã triển khai nhiều hoạt động để tổ chức thi hành các quy 45 định của Luật Đất đai năm 2013 trong đó có những quy định của pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất, cụ thể: Thứ nhất, ở góc độ chung về các hoạt động thi hành Luật Đất đai. Trên tinh thần để đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức thi hành Luật Đất đai ngày 28/2/2014 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành chỉ thị số 06/CT- UBND về việc triển khai thi hành Luật Đất đai. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tập trung tổ chức triển khai một số nhiệm vụ để triển khai tổ chức thi hành Luật đất đai năm 2013, trong đó về lĩnh vực bồi thường cho người sử dụng đất bị thu hồi, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã chỉ đạo triển khai một số quy định pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất bị thu hồi, trong đó: + Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng và triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. + Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm: nghiên cứu, góp ý đối với các dự thảo các Nghị định của Chính phủ về quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật Đất đai; phương pháp xác định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể, tư vấn định giá đất; Nghị định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. + Tiến hành ra soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đất đai do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành từ trước năm 2013 để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Đất đai hiện hành và các Nghị định hướng dẫn thi hành. + Kiểm tra việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh được giao trong Luật Đất đai và các Nghị định của Chính phủ. + Kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai: trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương, giao Sở Tài nguyên và 46 Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý đất đai. Trong đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn về chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Chi cục quản lý đất đai, Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất, Tổ chức phát triển quỹ đất. + Thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất để thực hiện các dự án quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thứ hai, để chi tiết việc tổ chức thực hiện pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước thì chính quyền địa phương tỉnh Bình Phước đã triển khai việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền do pháp luật quy định để chi tiết việc thực hiện bồi thường và giải quyết khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trong bồi thường, cụ thể: + Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. + Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Thứ ba, trên cơ sở văn bản quy phạm pháp luật chính quyền tỉnh Bình Phước đã tiến hành tổ chức thực hiện chi trả tiền bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi tại các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể: Một là, trong năm 2015 đã tiến hành giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường cho người sử dụng đất bị thu hồi tại các dự án: + Dự án đường số 1, phường Tân thiện và đường số 3, phường Tân Đồng và dự án mở rộng trường Tiểu học Tân Thiện và dự án xây dựng nghĩa trang Đồng Xoài 2, xã Tân Thành. 47 + Dự án hệ thống kênh thoát nước nội đồng thuộc công trình HTTL hồ Đồng Xoài, huyện Đồng Phú;dự án xây dựng đường Phú Riềng Đỏ nối dài lên Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú; dự án xây dựng đường Đồng Phú - Bình Dương và dự án xây dựng công trình Quốc phòng QK1 thuộc ấp Tân Hà, xã Tân Tiến. + Dự án lát gạch vỉa hè QL14 và cây xanh (giai đoạn 2) đoạn qua thị trấn Đức Phong; dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Bom Bo; dự án mở rộng trường mẫu giáo Đức Phong; dự án GPMB đường từ Ngã ba vườn chuối QL14 đến Trảng cỏ Bù Lạch; dự án quy hoạch Trung tâm hành chính xã ĐakNhau; dự án mở rộng Trường PTTH Lương Thế Vinh xã Bom Bo; dự án đường vào Trường bắn tại xã Đoàn Kết. + Dự án đường N3 tại khu phố 6, thị trấn Chơn Thành; dự án Khu dân cư, đô thị và dịch vụ Suối Đôi; dự án GPMB đường trục chính TTHC huyện và dự án đường dây 500Kv Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông. Hai là, trong năm 2016 đã tiến hành giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường cho người sử dụng đất bị thu hồi tại các dự án: + Dự án xây dựng đường điện vào Nhà máy xi măng Minh Tâm; dự án BT, GPMB Khu hành chính Tân Hiệp 1 thuộc địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản; dự án BT-GPMB đường trục chính Bắc - Nam nối dài giai đoạn 1 địa bàn xã Tân Khai, huyện Hớn Quản; dự án BT, GPMB Khu văn hóa thể dục thể thao huyện Hớn Quản; dự án xây dựng Nhà máy xi măng Minh Tâm thuộc địa bàn xã An Phú, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản và dự án BT, GPMB Khu công nghiệp Minh Hưng Sikicô thuộc địa bàn xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản. + Dự án GPMB đường Lê hồng phong; dự án GPMB Trường tiểu học Lê Văn tám và dự án GPMB vùng đệm nhà máy xi măng Bình phước. + Dự án thi công mở rộng QL13 đoạn từ sân bóng chuyền đến Điện lực Lộc Ninh; dự án khu mỏ đá vôi phục vụ sản xuất dây chuyền 2 - Nhà máy xi măng Bình Phước; dự án mở rộng QL13; dự án GPMB mỏ đá Thanh Lương – Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 48 + Dự án xây dựng nhà văn hóa xã Hưng Phước, thực hiện đo đạc giải thửa và chôn mốc phạm vi giải phóng mặt bằng đường Vành đai (từ Bùng binh đến đường Hoàng Văn Thụ). Ba là, trong năm 2017 đã tiến hành giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường cho người sử dụng đất bị thu hồi tại các dự án: + Thực hiện GPMB 10 dự án: dự án chuyển tiếp (Dự án Nhà máy xử lý nước thải phường Tân Xuân; dự án Công viên cây xanh xã Tiến Hưng; dự án Chợ Tân Thành; dự án Đường số 30 và đường Nguyễn Chánh; Dự án Mương thoát nước khu Công nghiệp Đồng Xoài II; Dự án Đường số 1 - Phường Tân Thiện - Dự án Đường số 3 - phường Tân Đồng; Dự án Nghĩa trang nhân dân Đồng Xoài II) và 01 dự án mới (Dự án Trung tâm thương mại Đồng Xoài (đã thực hiện thu hồi 0,33ha). + Dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương; Dự án Tái định cư và quỹ đất dự trữ (70m);Dự án BOT ĐT.741 Bàu Trư - Đồng Xoài và Dự án xây dựng đường Phú Riềng Đỏ nối dài. + Dự án xây dựng Bãi chôn lắp chất thải rắn tại thôn 1, xã Đoàn Kết; Dự án TTHC xã Đăk Nhau; Dự án lát gạch vỉa hè QL 14, đoạn qua địa bàn thị trấn Đức Phong; Dự án xây dựng Chợ Bù Na, xã Nghĩa Trung; Dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ Ngã ba Vườn chuối đến khu vực Trảng cỏ Bù Lạch; Dự án xây dựng Khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng; Dự án mở rộng trường THCS và THPT Lương Thế Vinh và Dự án Xây dựng đường D1 nối dài từ đường Lê Quý Đôn đến đường Lý thường Kiệt. + Dự án xây dựng đường N3 tại thị trấn Chơn Thành; Dự án đường dây 500KV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông; Dự án trạm biến áp 110KV khu CN Minh Hưng và đường dây đấu nối; Dự án xây dựng đường Trục chính và Dự án khu tái định cư và nhà ở công nhân 38,44 ha. + Dự án (Nhà máy xi măng Minh Tâm giai đoạn 1; Dự án khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico; Dự án khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương; Dự án Nâng cấp đường Giao thông nông thôn đi tổ 6 ấp Phố Lố, xã An Phú; Dự án Giải phóng mặt bằng Khu giáo dục và Khu tái định cư thuộc quy hoạch Trung tâm hành chính xã 49 Tân Hiệp; Dự án đường trục chính Bắc - Nam (giai đoạn 3), Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao huyện Hớn Quản và đường Đông - Tây 9; Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng đường trục chính Bắc - Nam (giai đoạn 1) và Dự án đường dây 220KV Bình Long – Tây Ninh. + Dự án nạo vét kênh suối và các điểm ngập úng trên địa bàn thị xã Bình Long; Dự án nâng cấp mở rộng đường Đoàn Thị Điểm nối dài và Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 752 đoạn từ Trần Phú đến ngã ba xe Tăn). + Dự án Khu khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương; Dự án mở rộng nâng cấp quốc lộ 13 đoạn từ Cầu Xa Ngâu đến ngã 3 liên ngành; Dự án mở rộng, nâng cấp đường Lộc Tấn - Hoàng Dịu; Dự án Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy quân giải phóng Miền Nam - Tà Thiết (phần xây dựng hàng rào phía nam đường ĐT754B, thuộc ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh); Dự án Khu di tích lịch sử Quốc gia Tà Thiết và Dự án GPMB đường điện 220KV đi Tây Ninh. + Dự án Mở rộng đường Lộc Tấn - Bù Đốp đoạn từ Đường N1 đến bến xe huyện; Công trình xây dựng đồn Biên phòng Bù Đốp; Dự án sữa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi M26 xã Phước Thiện; công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT 759B đoạn từ bến xe đi trung tâm xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Bốn là, trong năm 2018 đã tiến hành giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường cho người sử dụng đất bị thu hồi tại các dự án: + Dự án khu công nghiệp và dân cư BecaMex – Bình Phước. + Dự án Xây dựng kè và nạo vét hồ Suối Cam. + Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Chơn Thành. + Dự án xây dựng trung tâm hành chính huyện Phú Riềng giai đoạn 1. + Dự án đường vào khu B - Khu công nghiệp Bắc Bình Phú. + Dự án trường mẫu Giáo và khu dân cư Bù Nho. + Dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ Suối Đôi, thị trấn Chơn Thành. + Dự án đường tuần tra Biên Giới. 50 2.2.3. Về xây dựng tổ chức bộ máy và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất Để đảm bảo cho quá trình thu hồi đất diễn ra nhanh chóng và đảm bảo việc tổ chức bồi thường cho người sử dụng đất đòi hỏi việc xây dựng tổ chức và đào tạo đội ngũ cán bộ , công chức, viên chức thực hiện cho công tác này là rất cần thiết. Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì công tác bồi thường cho người sử dụng đất có sự phối hợp từ nhiều cơ quan tổ chức có liên quan, bên cạnh thẩm quyền quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì vai trò của trung tâm phát triển quỹ đất rất quan trọng đây là một trong những chủ thể trực tiếp được pháp luật giao trách nhiệm trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái đinh cư. Theo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định “Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai. Trung tâm phát triển quỹ đất có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật” và cũng theo quy định tại Khoản 1, 2, 9 Điều 2 của Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC về nhiệm thì trung tâm phát triển quỹ đất có nhiệm vụ “Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá 51 đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu”. Để đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất bị thu hồi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã có quyết định số 2890/QĐ- UBND ngày 22/12/2015 quyết định thành lập trung tâm tổ chức pháp triển quỹ đất tỉnh Bình Phước. Theo quyết định số 2890/QĐ-UBND thì: Thứ nhất, về địa vị pháp lý: + Trung tâm tổ chức phát triển quỹ đất tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thành lập trực thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thị xã hiện có và chuyển một phần chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị làm việc có liên quan từ quỹ phát triển đất tỉnh và một số nhiệm vụ do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện. + Trung tâm tổ chức phát triển quỹ đất tỉnh Bình Phước là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Thứ hai, về cơ cấu tổ chức và nhân sự:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_thuc_hien_phap_luat_ve_boi_thuong_cho_nguoi_su_dung.pdf
Tài liệu liên quan