Luận văn Thực trạng quản lý việc cải tiến phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng anh của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh

Cán bộquản lý trường THCS (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) là những người

giữvai trò quan trọng, quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường. Vì thế đội

ngũcán bộquản lý có nhận thức đúng đắn vềnội dung quản lý việc cải tiến phương

pháp giảng dạy bộmôn Tiếng Anh trong trường THCS là điều rất cần thiết.

Để đánh giá nhận thức của cán bộquản lý trường THCS vềtầm quan trọng của

nội dung quản lý việc cải tiến phương pháp giảng dạy bộmôn Tiếng Anh, chúng tôi

đã thực hiện điều tra bằng phiếu đối với 39 cán bộquản lý là hiệu trưởng và phó

hiệu trưởng các trường THCS.

Sau khi tổng hợp các ý kiến tác giảthu được kết quảnhưsau : kết quảthu được

ởbảng 2.5 (xem trang 65) cho thấy 100% cán bộquản lý được hỏi ý kiến đã có

nhận thức đúng đắn vềvai trò của người cán bộtrong việc quản lý các nội dung cải

tiến PPGD bộmôn Tiếng Anh THCS.

Với kết quảkhảo sát cho thấy hầu hết ý kiến của cán bộquản lý đều cho rằng

quản lý giáo viên Tiếng Anh với việc cải tiến PPGD bộmôn là rất quan trọng, quyết

định việc cải tiến PPGD đạt hiệu quảcao chiếm tỉlệ66.7% (xếp bậc 1) quản lý việc

kiểm tra đánh giá kết quảgiảng dạy cũng được 25/39 cán bộquản lý cho là rất quan

trọng chiếm tỉlệ64.1% (xếp bậc 2) và có 24/39 cán bộquản lý cho rằng quản lý tổ

chức giảng dạy theo phương pháp cải tiến cũng rất quan trọng chiếm tỉlệ61.5%

(xếp bậc 3) còn hai nội dung có thứbậc thấp nhất là quản lý môi trường phương tiện

dạy học, cơsởvật chất phục vụcải tiến PPGD chiếm tỉlệ25.6% (xếp bậc 7) tổ

chức và quản lý việc phối hợp giáo dục chiếm tỉlệ15.4% (xếp bậc 8).

pdf175 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2774 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thực trạng quản lý việc cải tiến phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng anh của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỡng chuyên đề về cải tiến phương pháp giảng dạy Tiếng Anh được Phòng Giáo Dục tổ chức thường xuyên và hiệu trưởng tạo điều kiện cho giáo viên tham dự đủ vào ngày bộ môn. Bên cạnh đó hiệu trưởng cũng khuyến khích giáo viên tăng cường khả năng tự nghiên cứu, về hai nội dung này có gần 67% đến 80% cán bộ quản lý và 78% đến 94% giáo viên đánh giá hiệu trưởng thực hiện thường xuyên và chỉ có gần 3% cán bộ quản lý xếp loại trung bình, cán bộ quản lý còn lại và 100% giáo viên đều xếp loại tốt và khá. 92% cán bộ quản lý và 95% gio viên đánh giá hiệu trưởng qui định thành tiêu chuẩn đánh giá thi đua giáo viên ở mức độ thường xuyên nhằm để tạo động lực trong việc cải tiến PPGD bộ môn và kết quả xếp loại tốt có 64% cán bộ quản lý và 95% giáo viên. Bảng 2.6 : Thực trạng quản lý giáo viên Tiếng Anh với việc cải tiến PPGD Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện TX KTX KTH T K TB Y Đánh giá Nội dung CBQL GV CBQL GV CBQL GV CBQL GV CBQL GV CBQL GV CBQL GV 39 105 0 4 0 0 31 105 8 4 0 0 0 0 a.Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của giáo viên trong việc lựa chọn và sử dụng PPGD thích hợp cho từng bài dạy. 100 96.3 0 3.7 0 0 79.5 96.3 20.5 3.7 0 0 0 0 35 102 4 7 0 0 33 95 6 14 0 0 0 0 b.Tổ chức thao giảng, dự giờ, trao đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực. 89.7 93.6 10.3 6.4 0 0 84.6 87.2 15.4 12. 8 0 0 0 0 37 98 2 11 0 0 26 98 13 11 0 0 0 0 c.Tổ chức cho giáo viên học tập, nghiên cứu các phương pháp dạy học mới. 94.9 89.9 5.1 10. 1 0 0 66.7 89.9 33.3 10. 1 0 0 0 0 34 72 5 37 0 0 30 65 9 44 0 0 0 0 d.Tạo điều kiện cho giáo viên thực hành sử dụng các trang thiết bị dạy học hiện đại. 87.2 66.1 12.8 33.9 0 0 76.9 59.6 23.1 40. 4 0 0 0 0 26 85 13 24 0 0 25 85 13 24 1 0 0 0 e.Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề về cải tiến phương pháp giảng dạy Tiếng Anh. 66.7 78 33.3 22 0 0 64.1 78 33.3 22 2.6 0 0 0 31 102 8 7 0 0 24 102 15 7 0 0 0 0 f.Khuyến khích và tăng cường khả năng tự nghiên cứu. 79.5 93.6 20.5 6.4 0 0 61.5 93.6 38.5 6.4 0 0 0 0 36 104 3 5 0 0 25 104 14 5 0 0 0 0 g.Qui định thành tiêu chuẩn đánh giá thi đua giáo viên. 92.3 95.4 7.7 4.6 0 0 64.1 95.4 35.9 4.6 0 0 0 0 32 99 7 10 0 0 28 99 11 10 0 0 0 0 h.Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải tiến PPGD bộ môn Tiếng Anh 82.1 90.8 17.9 9.2 0 0 71.8 90.8 28.2 9.2 0 0 0 0 (Ghi chú : Số in đậm : số lượng ; Số in nghiêng : phần trăm) Việc sử dụng phương tiện dạy học hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải tiến phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh chỉ có gần 18% cán bộ quản lý và 9% giáo viên đánh giá hiệu trưởng không thực hiện thường xuyên còn lại đều đánh giá thực hiện thường xuyên và kết quả xếp loại tốt có gần 72% cán bộ quản lý và 91% giáo viên. 2.4.3. Quản lý việc thực hiện chương trình Tiếng Anh THCS Chương trình giảng dạy là văn bản mang tính pháp lệnh của Nhà nước do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành qui định nội dung, thời gian, số tiết cho từng môn học nói chung và bộ môn Tiếng Anh THCS nói riêng. Quản lý việc thực hiện chương trình Tiếng Anh THCS là yêu cầu và bắt buộc đối với hiệu trưởng các trường THCS, nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy bộ môn này. Để quản lý chặt chẽ việc thực hiện chương trình Tiếng Anh THCS, hiệu trưởng cần phải : - Hướng dẫn và yêu cầu giáo viên lập kế hoạch giảng dạy, kế hoạch giảng dạy của giáo viên phải được trao đổi trong tổ chuyên môn. - Đảm bảo về mặt thời gian để cho giáo viên thực hiện đúng và đủ chương trình. Trong quá trình quản lý, hiệu trưởng phải sử dụng các phương tiện để quản lý chương trình như : sổ báo giảng, sổ ghi đầu bài, sổ dự giờ, kiểm tra học sinh, sử dụng thời khóa biểu để kiểm soát chương trình. Việc kiểm tra thực hiện chương trình phải được tiến hành thường xuyên, sau kiểm tra phải có điều chỉnh, xử lý kịp thời. Thực trạng về quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giảng dạy của giáo viên Tiếng Anh THCS ở Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh được thể hiện qua bảng 2.7 (Trang 70). Kết quả điều tra thu được ở bảng 2.7 cho thấy, việc quán triệt cho giáo viên nắm vững chương trình, yêu cầu giáo viên lên kế hoạch giảng dạy và duyệt kế hoạch của giáo viên, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và phân phối chương trình của giáo viên đã được Hiệu Trưởng các trường THCS thực hiện thường xuyên. Mức độ thực hiện các nội dung này đa số được đánh giá là tốt (chỉ có 10% cán bộ quản lý và 5% giáo viên đánh giá là khá). Kết quả khảo sát cũng cho thấy có 12.8% cán bộ quản lý, 1.9% giáo viên đánh giá hiệu trưởng không thường xuyên và 1.9% giáo viên đánh giá Hiệu Trưởng không thực hiện việc xử lý đối với những giáo viên thực hiện không đúng chương trình ; kết quả được thực hiện ở mức độ khá là 17.9% và 1.9%, chỉ có 1.9% giáo viên đánh giá kết quả thực hiện nội dung này ở mức độ trung bình. Điều này cho thấy vần còn có Hiệu Trưởng ở một vài trường vẫn còn nể nang, chưa mạnh dạn trong việc xử lý kỷ luật và chưa có biện pháp để chỉ đạo, xử lý kịp thời đối với những giáo viên thực hiện không đúng chương trình và kế hoạch giảng dạy. Bảng 2.7 : Quản lý việc thực hiện chương trình Tiếng Anh THCS. Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện TX KTX KTH T K TB Y Đánh giá Nội dung CBQL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV 38 106 1 0 0 0 35 106 4 0 0 0 0 0 a.Quán triệt cho giáo viên nắm vững chương trình, không được tùy tiện thay đổi. 97.4 100 206 0 0 0 89.7 100 10.3 0 0 0 0 0 39 105 0 1 0 0 39 104 0 2 0 0 0 0 b.Yêu cầu giáo viên lên kế hoạch giảng dạy hàng tuần và duyệt kế hoạch năm học của giáo viên. 100 99.1 0 0.9 0 0 100 98.1 0 1.9 0 0 0 0 39 101 0 5 0 0 39 101 0 5 0 0 0 0 c.Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chương trình của giáo viên 100 95.3 0 4.7 0 0 100 95.3 0 4.7 0 0 0 0 34 102 5 2 0 2 32 102 7 2 0 2 0 0 d.Có biện pháp xử lý đối với giáo viên thực hiện không đủ chương trình. 87.2 96.2 12.8 1.9 0 1.9 82.1 96.2 17.9 1.9 0 1.9 0 0 39 105 0 1 0 0 38 105 1 1 0 0 0 0 e.Phối hợp với Phó Hiệu Trưởng chuyên môn để quản lý chương trình. 100 99.1 0 0.9 0 0 97.4 99.1 2.6 0.9 0 0 0 0 39 106 0 0 0 0 38 103 1 3 0 0 0 0 f.Đánh giá việc thực hiện chương trình qua dự giờ, giáo án, lịch báo giảng của giáo viên. 100 100 0 0 0 0 97.4 97.2 2.6 2.8 0 0 0 0 38 104 1 2 0 0 37 104 2 2 0 0 0 0 g.Kiểm tra việc thực hiện chương trình qua việc kiểm tra các biên bản sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn. 97.4 98.1 206 1.9 0 0 94.9 98.1 5.1 1.9 0 0 0 0 (Ghi chú : Số in đậm : Số lượng ; Số in nghiêng : Phần trăm) 2.4.4. Quản lý việc thực hiện các phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh Phương pháp giảng dạy là một trong những yếu tố chính quyết định sự thành công của một tiết dạy. Đối với bộ môn Tiếng Anh, trong tiết dạy không chỉ sử dụng một hoặc hai phương pháp đơn thuần mà phải kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp trong đó phương pháp giao tiếp là phương pháp chủ đạo. Do đó, hiệu trưởng cần chỉ đạo cho tổ trưởng bộ môn Tiếng Anh, nhóm trưởng các nhóm Tiếng Anh 6,7,8,9 cần tổ chức, bàn bạc và có thống nhất trong giảng dạy giữa các thành viên trong tổ, nhóm nhằm chuẩn bị các phương tiện, đồ dùng dạy học cần thiết cho các tiết dạy. Quản lý việc thực hiện các phương pháp giảng dạy là nhiệm vụ cần thiết của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Tiếng Anh THCS. Thực trạng về quản lý việc thực hiện các phương pháp giảng dạy được thể hiện qua bảng 2.8. Bảng 2.8: Quản lý việc thực hiện các phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện TX KTX KTH T K TB Y Đánh giá Nội dung CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV 37 104 2 2 0 0 32 102 7 4 0 0 0 0 a.Hướng dẫn các qui định và yêu cầu về cải tiến phương pháp giảng dạy bộ môn khuyến khích giáo viên sử dụng bài giảng bằng giáo án điện tử. 94.9 98.1 5.1 1.9 0 0 82.1 96.2 17.9 3.8 0 0 0 0 35 101 4 5 0 0 30 101 9 5 0 0 0 0 b.Trang bị các thiết bị, phương tiện phục vụ giảng dạy cho giáo viên Tiếng Anh 89.7 95.3 10.3 4.7 0 0 76.9 95.3 23.1 4.7 0 0 0 0 39 106 0 0 0 0 38 106 1 0 0 0 0 0 c.Kiểm tra việc cải tiến PPGD thông qua các tiết dự giờ. 100 100 0 0 0 0 97.4 100 2.6 0 0 0 0 0 36 102 3 4 0 0 34 98 5 8 0 0 0 0 d. Tổ chức các hoạt động cải tiến PPGD cho GV Tiếng Anh 92.3 96.2 7.7 3.8 0 0 87.2 92.5 12.8 7.5 0 0 0 0 (Ghi chú : Số in đậm : Số lượng ; Số in nghiêng : Phần trăm) Theo kết quả thu được ở bảng 2.8 cho thấy việc hướng dẫn các qui định và yêu cầu về cải tiến phương pháp giảng dạy bộ môn khuyến khích giáo viên sử dụng bài giảng bằng giáo án điện tử đã thật sự được cán bộ quản lý các trường chú ý, có 94.9% cán bộ quản lý và 98.1% giáo viên đánh giá là thực hiện thường xuyên ; mức độ thực hiện đạt kết quả tốt là 82.1% và 96.2% và đạt kết quả khá là 17.9% và 3.8%. Việc trang bị các thiết bị và phương tiện phục vụ giảng dạy cho giáo viên Tiếng Anh được cán bộ quản lý, giáo viên đánh giá là thực hiện thường xuyên là 89.7% và 95.3%. Chỉ có 10.3% và 4.7% đánh giá thực hiện không thường xuyên, mức độ thực hiện đạt kết quả tốt là 76.9% và 95.3% ; đạt kết quả khá là 23.1% và 4.7% . Về kiểm tra việc thực hiện cải tiến PPGD được cán bộ quản lý và giáo viên đánh giá là thực hiện thường xuyên, mức độ thực hiện đạt kết quả tốt. Điều này cho thấy cán bộ quản lý ở các trường đã chú trọng kiểm tra việc thực hiện cải tiến PPGD thông qua các tiết dự giờ.Việc tổ chức các hoạt động cải tiến PPGD cho giáo viên cũng được cán bộ quản lý và giáo viên đánh giá thực hiện thường xuyên là 92.3% và 96.2% và kết quả thực hiện được đánh giá khá tốt là 100%. Tuy nhiên, vẫn còn 7.7% cán bộ quản lý và 3.8% giáo viên đánh giá Hiệu trưởng các trường không thực hiện thường xuyên do đó cần phải rút kinh nghiệm bởi vì để việc cải tiến PPGD đạt hiệu quả cần phải tổ chức thường xuyên hoạt động này. 2.4.5. Quản lý học sinh với việc cải tiến PPGD Quản lý học sinh với việc cải tiến PPGD là nhà quản lý chỉ đạo giáo viên tác động đến học sinh để học sinh dần dần có được những phẩm chất và năng lực thích ứng với phương pháp dạy học tích cực như giác ngộ mục đích học tập, tự giác trong học tập, có ý thức trách nhiệm về kết quả học tập của mình và kết quả chung của lớp, biết tự học, biết xác định động cơ học tập đúng đắn để từ đó học sinh sẽ đạt được kết quả học tập cao hơn nếu tích cực tham gia vào quá trình học tập sẽ thúc đẩy quá trình tiếp thu ngoại ngữ của học sinh. Học sinh sẽ tiếp thu một ngoại ngữ có hiệu quả hơn nếu các em hiểu biết về quá trình học tập và có phương pháp học ngoại ngữ một cách sáng tạo. Học sinh cần được hướng dẫn học theo phương pháp mới, tham gia tích cực vào các hoạt động, đồng thời biết chấp nhận mắc lỗi trong quá trình tham gia thực hành các kỹ năng ngoại ngữ. Nguyên tắc này sẽ biến vai trò thụ động truyền thống trước đây của người học thành vai trò chủ động. Thực trạng về quản lý học sinh với việc cải tiến PPGD Tiếng Anh ở Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh được thể hiện qua bảng 2.9 Bảng 2.9 : Quản lý học sinh với việc cải tiến PPGD Tiếng Anh THCS Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện TX KTX KTH T K TB Y Đánh giá Nội dung CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV 35 98 4 8 0 0 25 80 13 24 1 2 0 0 a.Thay đổi nhận thức về việc học bộ môn Tiếng Anh (tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập để tự khám phá và lĩnh hội kiến thức) 89.7 92.5 10.3 7.5 0 0 64.1 75.5 33.3 22.6 2.6 1.9 0 0 33 105 6 1 0 0 23 95 16 11 0 0 0 0 b.Dạy cách học bộ môn (giúp học sinh biết cách học và có nhu cầu tự học) 84.6 99.1 15.4 0.9 0 0 60 89.6 40 10.4 0 0 0 0 34 104 5 21.9 0 0 25 101 14 5 0 0 0 0 c.Xây dựng tập thể lớp học 87.2 98.1 12.8 1 0 0 64.1 95.3 35.9 4.7 0 0 0 0 37 105 2 0.9 0 0 31 105 8 1 0 0 0 0 d.Tổ chức và quản lý hoạt động học. 94.9 99.1 5.1 0 0 0 79.5 99.1 20.5 0.9 0 0 0 0 39 106 0 0 0 0 34 105 5 1 0 0 0 0 e.Tạo điều kiện cho việc học 100 100 0 0 0 0 87.2 99.1 12.8 0.9 0 0 0 0 39 106 0 0 0 0 35 104 4 2 0 0 0 0 f.Có sự phối hợp trong quản lý hoạt động học. 100 100 0 0 0 0 89.7 98.1 10.3 1.9 0 0 0 0 (Ghi Chú : Số in đậm : số lượng ; Số in nghiêng : phần trăm) Kết quả khảo sát việc quản lý học sinh với việc cải tiến phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh THCS cho thấy đa số hiệu trưởng các trường THCS Quận Gò Vấp TP. Hồ Chí Minh đã thường xuyên thực hiện nội dung quản lý học sinh với việc cải tiến PPGD và kết quả thực hiện đều được cán bộ quản lý và giáo viên đánh giá tốt là 64.1% và 75.5%, đánh giá khá là 33.3% và 22.6%. Tuy nhiên, vẫn còn 2.6% cán bộ quản lý và 1.9% giáo viên đánh giá ở mức độ trung bình 2.4.6. Tổ chức và quản lý việc phối hợp giáo dục (phối hợp trong dạy học với các lực lượng giáo dục) Trong nhà trường, hoạt động dạy và học là hoạt động chính, quan trọng hàng đầu, mọi hoạt động khác trong nhà trường đều nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Thông qua con đường dạy và học người giáo viên giúp cho học sinh lĩnh hội hệ thống những tri thức khoa học, giáo viên dẫn dắt học sinh khám phá ra con đường tiếp cận kho tàng tri thức của nhân loại. Việc phối hợp các tổ chức tự quản của học sinh không chỉ là nhiệm vụ của Ban Giám Hiệu mà của tất cả các giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp. Sự phối hợp này dựa trên bản chất của quá trình giáo dục và tự giáo dục, quan hệ thầy trò trong quá trình dạy học và giáo dục, dựa vào các yếu tố hình thành và phát triển nhân cách...Tổ chức tự quản của học sinh được coi là điều kiện, là yếu tố quan trọng cho việc tổ chức các hoạt động nhằm phát triển nhân cách cho học sinh. Quá trình giáo dục trong nhà trường là một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm nhiều nhân tố tồn tại trong sự tác động qua lại và thống nhất với nhau xoay quanh mối quan hệ giữa thầy và trò, giữa lực lượng các nhà giáo dục (các nhà sư phạm trong tập thể sư phạm). Do đó, tổ chức và quản lý việc phối hợp giáo dục nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng trong việc cải tiến phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh. Thực trạng về tổ chức và quản lý việc phối hợp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng trong việc cải tiến PPGD Tiếng Anh THCS ở Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh được thể hiện qua bảng 2.10 (trang 75). Kết quả khảo sát việc tổ chức và quản lý việc phối hợp giáo dục cho thấy có 92.3% cán bộ quản lý và 92.5% giáo viên các trường đánh giá mức độ thực hiện thường xuyên thông qua giờ dạy trên lớp giáo viên bộ môn phối hợp với tổ chức tự quản giúp học sinh học tốt bộ môn với nhiều hình thức hoạt động cặp, nhóm nhằm hướng các em tham gia vào bài học dưới sự định hướng và giúp đỡ của giáo viên và kết quả thực hiện được đánh giá tốt là 69.2% và 89.6%, đánh giá khá là 30.8% và 10.4%. Tuy nhiên, vẫn còn 28.2% cán bộ quản lý và 10.4% giáo viên đánh giá mức độ thực hiện không thường xuyên việc giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thông qua cán bộ lớp giải quyết các vấn đề thắc mắc của học sinh nhằm để hỗ trợ giúp đỡ các em trong việc tự học và kết quả đánh giá tốt nội dung này là 59% và 84.9%, khá là 41% và 15.1% Bảng 2.10 : Tổ chức và quản lý việc phối hợp giáo dục Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện TX KTX KTH T K TB Y Đánh giá Nội dung CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV 36 98 3 8 0 0 27 95 12 11 0 0 0 0 a.Thông qua giờ dạy trên lớp giáo viên bộ môn phối hợp với tổ chức tự quản giúp học sinh học tốt bộ môn. 92.3 92.5 7.7 7.5 0 0 69.2 89.6 30.8 10.4 0 0 0 0 33 101 6 5 0 0 23 98 16 8 0 0 0 0 b.Học sinh và tổ chức tự quản (được chia thành các nhóm) tham gia các hoạt động và vận dụng kiến thức giải quyết bài học dưới sự định hướng và giúp đỡ của giáo viên. 84.6 95.3 15.4 4.7 0 0 60 92.5 40 7.5 0 0 0 0 28 95 11 11 0 0 23 90 16 16 0 0 0 0 c.Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thông qua cán bộ lớp đặt ra các câu hỏi, các vấn đề mà trên lớp chưa đề cập giải quyết cái chưa biết của học sinh. 71.8 89.6 28.2 10.4 0 0 59 84.9 41 15.1 0 0 0 0 (Ghi Chú : Số in đậm : số lượng ; Số in nghiêng : phần trăm) 2.4.7. Quản lý môi trường, phương tiện dạy học, cơ sở vật chất phục vụ cải tiến PPGD Môi trường, phương tiện dạy học, cơ sở vật chất là điều kiện không thể thiếu cho việc thực hiện cải tiến PPGD nhằm hướng vào hoạt động tích cực, chủ động của học sinh đặc biệt là ở bậc THCS. Bên cạnh đó còn giúp cho học sinh lĩnh hội tốt nhất hệ thống kiến thức bài dạy. Môi trường, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cải tiến PPGD đầy đủ, đồng bộ, được quản lý và khai thác sử dụng tốt sẽ có tác động tích cực trong việc thực hiện cải tiến PPGD các bộ môn nói chung và bộ môn Tiếng Anh nói riêng, đồng thời giúp giảm được cường độ lao động, tiết kiệm thời gian của thầy và trò, là một trong những điều kiện góp phần nâng cao việc thực hiện cải tiến PPGD. Nhằm để quản lý tốt về mặt này hiệu trưởng cần chú ý môi trường, phục vụ cho việc dạy và học, cần đảm bảo cho giáo viên có đủ phương tiện giảng dạy bằng việc khai thác triệt để các nguồn cung cấp, hàng năm có kế hoạch mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồng thời tăng cường khai thác, sử dụng tối đa các phương tiện phục vụ cho việc cải tiến phương pháp giảng dạy. Thực trạng quản lý môi trường, phương tiện dạy học, cơ sở vật chất phục vụ cải tiến PPGD bộ môn Tiếng Anh các trường THCS Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh qua khảo sát thực tế ở 13 trường THCS. Kết quả thu được thể hiện ở bảng 2.11 (trang 77) Bảng 2.11 : Thực trạng quản lý môi trường, phương tiện dạy học, cơ sở vật chất phục vụ cải tiến PPGD bộ môn Tiếng Anh các trường THCS Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh Möùc ñoä thöïc hieän Keát quaû thöïc hieän TX KTX KTH T K TB Y Ñaùnh giaù Noäi dung CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV 39 104 0 2 0 0 31 101 8 5 0 0 0 0 a. Quaûn lyù, söû duïng coù hieäu quaû cô sôû vaät chaát thieát bò daïy hoïc hieän coù ôû tröôøng. 100 98.1 0 1.9 0 0 79.5 95.3 20.5 4.7 0 0 0 0 39 95 0 11 0 0 20 95 14 11 1 0 0 0 b.Tham möu vôùi cô quan quaûn lyù caáp treân ñaàu tö cô sôû vaät chaát trang thieát bò daïy hoïc phuïc vuï vieäc caûi tieán PPGD. 100 89.6 0 10.4 0 0 51.3 89.6 46.1 10.4 2.6 0 0 0 37 106 2 0 0 0 26 106 13 0 0 0 0 0 c.Laäp soå theo doõi vaø kieåm tra vieäc söû duïng TBDH, söû duïng phoøng Lab. 94.9 100 5.1 0 0 0 66.7 100 33.3 0 0 0 0 0 25 75 14 31 0 0 10 30 15 40 14 36 0 0 d.Huy ñoäng caùc nguoàn löïc taøi chính, phuïc vuï cho vieäc caûi tieán PPGD. 64.1 70.8 35.9 29.2 0 0 25.6 28.3 38.5 37.7 35.9 34 0 0 19 58 20 48 0 0 10 25 12 30 17 51 0 0 e.Toå chöùc phong traøo laøm ÑDDH trong ñoäi nguõ giaùo vieân. 48.7 54.7 51.3 45.3 0 0 25.6 23.6 30.8 28.3 43.6 48.1 0 0 35 95 4 11 0 0 25 90 14 15 0 1 0 0 f.Boå sung, söûa chöõa thay theá cô sôû vaät chaát, thieát bò daïy hoïc. 89.7 89.6 10.3 10.4 0 0 64.1 84.9 35.9 14.2 0 0.9 0 0 (Ghi chú : Số in đậm : Số lượng ; Số in nghiêng : phần trăm) Kết quả thực tế thu được ở bảng 2.11 cho thấy, có 100% cán bộ quản lý và 89,6% giáo viên đánh giá Hiệu Trưởng đã quan tâm thực hiện thường xuyên công tác tham mưu với cơ quan quản lý cấp trên trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cải tiến phương pháp giảng dạy. Việc quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất thiết bị dạy học hiện có ở trường được đánh giá tốt là 79.5% và 95.3%, đánh giá khá là 20.5% và 4.7%. Tuy nhiên, việc huy động nguồn tài chính phục vụ cho việc cải tiến phương pháp giảng dạy chưa được Hiệu Trưởng các trường quan tâm, mức độ thực hiện thường xuyên và kết quả thực hiện còn thấp được đánh giá tốt là 25.6% và 28.3% và kết quả đánh giá trung bình là 35.9% và 34%. Việc lập sổ theo dõi và kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học, sử dụng phòng Lab và việc bổ sung, sửa chữa thay thế cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được cán bộ quản lý và giáo viên các trường đánh giá mức độ thực hiện thường xuyên rất cao và kết quả thực hiện được đánh giá tốt và khá. Riêng việc tổ chức phong trào làm đồ dùng dạy học trong đội ngũ giáo viên chưa được Hiệu Trưởng các trường quan tâm thực hiện thường xuyên và chưa nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đội ngũ giáo viên và kết quả thực hiện ở mức độ trung bình là 43.6% và 48.1%. 2.4.8. Quản lý tổ chức giảng dạy theo phương pháp cải tiến Một trong những nhiệm vụ then chốt của công tác quản lý việc cải tiến PPGD là phải tổ chức và theo dõi hoạt động giảng dạy của giáo viên một cách sâu sát. Quản lý giảng dạy giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực của giáo viên và kết quả học tập của học sinh. Trong bộ môn Tiếng Anh hướng dẫn cho học sinh cách học cũng là cách thức giảng dạy của giáo viên. Giáo viên không chỉ dạy cho học sinh kiến thức mà còn dạy học sinh cách tiếp thu kiến thức đó như thế nào. Đây cũng là điểm mới trong việc cải tiến PPGD bộ môn Tiếng Anh là môn mà rất ít Hiệu Trưởng có chuyên môn, do đó hầu như Hiệu Trưởng phải quản lý giáo viên Tiếng Anh thông qua tổ trưởng chuyên môn. Trên cơ sở đó, Hiệu Trưởng cần chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn để quản lý chất lượng, quy chế, nền nếp và việc cải tiến phương pháp giảng dạy của giáo viên Qua kết quả khảo sát thực trạng quản lý tổ chức giảng dạy theo phương pháp cải tiến thu được ở bảng 2.12 (Trang 79) cho thấy, Hiệu Trưởng các trường THCS Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh đã nhận thức được vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo tổ chức giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đặc biệt là việc cải tiến phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh trong nhà trường. Bảng 2.12 : Thực trạng quản lý tổ chức giảng dạy theo phương pháp cải tiến Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện TX KTX KTH T K TB Y Đánh giá Nội dung CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV CB QL GV 36 104 0 2 0 0 35 101 4 5 0 0 0 0 a.Phổ bỉến, hướng dẫn về phương hướng và những việc cần làm để cải tiến PPGD 100 98.1 0 1.9 0 0 89.7 95.3 10.3 4.7 0 0 0 0 39 105 0 1 0 0 36 102 3 4 0 0 0 0 b.Chỉ đạo Phó Hiệu Trưởng, tổ trưởng kiểm tra hoạt động cải tiến PPGD của giáo viên. 100 99.1 0 0.9 0 0 92.3 96.2 7.7 3.8 0 0 0 0 38 106 1 0 0 0 34 104 5 2 0 0 0 0 c.Tổ chức dự giờ thường xuyên, hướng dẫn việc thao giảng rút kinh nghiệm về cải tiến PPGD bộ môn. 97.4 100 2.6 0 0 0 87.2 98.1 12.8 1.9 0 0 0 0 39 106 0 0 0 0 38 104 1 1 0 0 0 0 d. Lấy ý kiến của HS về PPGD của GV với tinh thần xy dựng. 100 100 0 0 0 0 97.4 98.2 2.6 0.9 0 0.9 0 0 39 102 0 4 0 0 35 98 4 8 0 0 0 0 e. Xây dựng bồi dưỡng GV cốt cán về cải tiến PPGD 100 96.2 0 3.8 0 0 89.7 92.5 10.3 7.5 0 0 0 0 35 102 4 4 0 0 30 9 7 12 2 4 0 0 f.Đánh giá đúng và khen thưởng GV tích cực cải tiến PPGD . 89.7 96.2 10.3 3.8 0 0 76.9 84.9 18 11.3 5.1 3.8 0 0 (Ghi chú : Số in đậm : Số lượng ; Số in nghiêng : phần trăm) Từ kết quả khảo sát cho thấy Hiệu Trưỏng các trường đã có những biện pháp cụ thể và thường xuyên thực hiện quản lý việc dự giờ và hoạt động của tổ nhóm chuyên môn. Có 100% cán bộ quản lý và 96.2% đến 100% giáo viên được hỏi đều đánh giá Hiệu Trưởng đã thực hiện thường xuyên việc phổ biến hướng dẫn về phương hướng và những việc cần làm để cải tiến PPGD, chỉ đạo Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng thường xuyên kiểm tra hoạt động cải tiến PPGD của giáo viên trong tổ, quản lý việc dự giờ, hướng dẫn việc thao giảng, rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy bộ môn và đánh giá xếp loại sau mỗi tiết dự giờ. Việc đánh giá và khen thưởng giáo viên tích cực cải tiến PPGD cũng được Hiệu Trưởng các trường thực hiện thường xuyên qua đánh giá của cán bộ quản lý l 89.7% và của giáo viên là 96.2%. Tuy nhiên, vẫn còn một vài Hiệu Trưởng thực hiện không thường xuyên thể hiện qua đánh giá 10.3% cán bộ quản lý và 3.8% giáo viên. Kết quả thực hiện nội dung này vẫn còn có 5.1% cán bộ quản lý và 3.8% giáo viên đánh giá ở mức độ trung bình. Qua đó cho thấy việc đánh giá và khen thưởng giáo viên tích cực cải tiến PPGD của Hiệu Trưởng ở một vài trường chưa thật sâu sát. Qua trao đổi với giáo viên, chúng tôi được biết sau các tiết dự giờ của Ban Giám Hiệu và tổ trưởng chuyên môn, giáo viên được rút kinh nghiệm từ Ban Giám Hiệu cũng như của tổ trưởng chuyên môn về những ưu điểm và hạn chế trong tiết dạy đặc biệt là việc thực hiện cải tiến phương pháp giảng dạy bộ môn. 2.4.9. Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả giảng dạy Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh có ý nghĩa quan trọng là qua đó biết được hiệu quả giảng dạy của giáo viên, nhận ra những thiếu sót trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, từ đó có biện pháp điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tế. Đây cũng là

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTT297835.pdf
Tài liệu liên quan