Luận văn Tìm hiểu một số mẫu phân tích và xây dựng công cụ hỗ trợ cho giai đoạn phân tích hệ thống

Mục Lục

 

 

1. Phép biến đổi Karhunen-Loève 2

2. Thuật toán PCA 6

2.1. Giới thiệu chung về thuật toán 6

2.2. Nội dung thuật toán PCA 8

3. Áp dụng PCA trong bài toán nhận dạng khuôn mặt 10

3.1. Giới thiệu chung về các phương pháp nhận dạng mặt người 10

3.2. Nhận dạng khuôn mặt dựa trên PCA 11

3.3 Các hàm hiển thị ảnh trong Matlab 13

3.4 Các hàm khác được sử dụng trong đề tài 14

4. Chương trình Demo 16

Tài liệu tham khảo 21

 

 

pdf154 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1716 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu một số mẫu phân tích và xây dựng công cụ hỗ trợ cho giai đoạn phân tích hệ thống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTìm hiểu một số mẫu phân tích và xây dựng công cụ hỗ trợ cho giai đoạn phân tích hệ thống.pdf
Tài liệu liên quan