Luận văn Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình PHP & MySQL-xây dựng website bán hàng trực tuyến

MỤC LỤC

 

Nội dung Trang

MỞ ĐẦU.01

PHẦN I. NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH WEB. 04

CHƯƠNG 1. INTERNET, WORLD WIDE WEB VÀ HTM.04

1. Khái niệm cơ bản về Internet.04

2. World Wide Web.05

3. HTM.07

CHƯƠNG 2.TÌM HIỂU NGÔN NGỮ PHP. .10

1.Khái niệm PHP.10

2.Tại sao nên dùng PHP.10

3.Hoạt động của PHP.11

4.Các loại thẻ PHP.12

5.Các kiểu dữ liệu.13

6.Biến-Giá trị.13

7.Các giá trị bên ngoài phạm vi PHP.15

8.Hằng.15

9.Biểu thức.16

10.Các cấu trúc lệnh.16

11.Hàm.19

12.Các toán tử.20

13.Lớp và đối tượng.21

14.Tham chiếu.21

15.MySQL và PHP.21

CHƯƠNG 3.CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL.24

1.Giới thiệu cơ sở dữ liệu.24

2.Mục đích sử dụng cơ sở dữ liệu.24

3.Các kiểu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MySQL.25

4.Các thao tác cập nhật dữ liệu.28

5.Các hàm thông dụng trong MySQL.28

PHẦN II. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THỰC TẾ.30

CHƯƠNG 1.BÀI TOÁN THỰC TẾ.30

1.Đặt vấn đề.30

2.Bài toán.30

3.Hướng giải quyết bài toán.31

4.Mô hình mua hàng trên mạng.31

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 2.PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.33

 

 

1.Phân tích và yêu cầu.33

2.Các yêu cầu đối với bài toán.33

3.Cách tổ chức dữ liệu và thiết kế chương trình cho trang Web.37

CHƯƠNG 3.THIẾT KẾ TRANG WEBSITE.39

1.Giới thiệu chức năng một số trang cơ bản.39

2.Giao diện các trang Web chính.40

3.Một số Modul,mã nguồn thường dùng trong chương trình.48

PHẦN III. KẾT LUẬN.49

TÀI LIỆU THAM KHẢO.50

 

 

doc53 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 8099 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình PHP & MySQL-xây dựng website bán hàng trực tuyến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan van.doc
  • pptbaocao.ppt