Luận văn Tìm hiểu về CATIA

Nếu ta thay đổi ý định và quyết định sao chép tất cả các thành phần trong khối Part hiện

hành thì click vào mụcObjectvà sử dụng "tất cả các đối tượng hiện hành".

Để sao chép theo lệnh này ta có 4 cách làm:

Instances & total angle: tổng số đối tượng mà ta muốn sao chép và góc.

Instances & angular spacing: tổng số đối tượng và bước theo góc

Angular spacing & total angle: Góc giữa các đối tượng và tổng góc

Complete crown : sao chép toàn vòng.

Nếu ta chọn cách sao chép theo kiểu Instances & total angle hoặcAngular spacing &

total angle, ta không thể để giá trị tổng góc bằng công thức.

3. Nhập các thông số cần thiết vào ô Instances & Angular spacing.

4. Nhập số đối tượng cần sao chép là 7.

5. Nhập vào góc giữa các đối tượng là 50

0

.

6. Chọn bề mặt ở bên trên là bề mặt tham chiếu để xác định trục quay. Trục này sẽ vuông góc

với bề mặt mà ta vừa lựa chọn

Clicking vào nút Reverse nếu ta muốn thay đổi hướng sao chép.

pdf318 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2354 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu về CATIA, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPart design.pdf