Luận văn Tính chất nhân tử của tổng lũy thừa các số nguyên

Lời cảm ơn ii

Mở đầu 1

1 Tổng lũy thừa các số tự nhiên liên tiếp 3

1.1 Công thức tính tổng lũy thùa Pk(n) 3

1.1.1 Mở đầu về tông lũy thừa của các số tự nhiên liên tiếp 3

1.1.2 Cõng thức ưnh Pjt(n) 6

1.2 Tính chÁt nhân tử của Pfc(n) 12

1.2.1 Phương phốp quy nạp 12

1.2.2 Da thức Bernoulli và tính nhăn tử của Pfc (n) 17

2 Tổng lũy thừa các hệ số nhị thức 23

2.1 Biêu diễn đa thức của tổng lũy thừa các hệ số nhị thức . . 23

2.1.1 Mở đầu vè tông lũy thừa các hệ số nhị thức 23

2.1.2 Biêu diễn đa thức của tổng các tích của hẹ số nhị thức 27

2.2 Định lý Faulhaber cho tổng lũy thừa các hệ số nhị thức . 30

2.2.1 Cốc hàm phản xạ 30

2.2.2 Định lý kiểu Faulhaber 33

2.2.3 Tính chất dũa hết của fkjn(x) 35

2.3 'long lũy thừa nghịch đảo của các hệ số nhị thức 42

2.3.1 Thíờng hợp tổng quát 42

2.3.2 long nghịch dáo của lũy thừa các số tam giác 45

Kết luận 48

Tài liệu tham kliào

49

 

pdf53 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tính chất nhân tử của tổng lũy thừa các số nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_tinh_chat_nhan_tu_cua_tong_luy_thua_cac_so_nguyen.pdf
Tài liệu liên quan