Luận văn Tính ổn định của hệ động lực và ứng dụng trong kinh tế

Mở đầu 2

Đảng các ký hiệu 4

1 Tính ổn định nghiệm của hệ phương trình vi phân 5

1.1 Tổng quan 5

1.1.1 Công thức nghiệm Cauchy của hệ phương trình vi

phân tuyến tính 6

1.1.2 Khái niệm ổn định của hệ phương trình vi phân . 7

1.2 Các phương pháp nghiên cứu tính ổn định 8

1.2.1 Phương pháp thứ nhất Lyapunov 8

1.2.2 Phương pháp thứ hai Lyapunov 18

2 Một vài ứng dụng trong kinh tế 31

2.1 Mô hình Solow cổ điển 32

2.2 Mô hình Solow vói luật dân số Schoener 35

2.2.1 Lập mô hình và nghiên cứu tính chất điểm cân

bằng 35

2.2.2 Hàm dân số Schoener và vai trò của tiến bộ công

nghệ 43

Kết luận 47

Tài liệu tham khảo 48

 

pdf51 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Ngày: 23/09/2020 | Lượt xem: 308 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tính ổn định của hệ động lực và ứng dụng trong kinh tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvanthacsi_chuaphanloai_245_7359_1870144.pdf
Tài liệu liên quan