Luận văn Ứng dụng bộ điều khiển mờ lai và SCADA trong hệ thống bơm thử

Lời Cám Ơn

Nhận Xét

Giới Thiệu Đề Tài

Phần 1 Lý thuyết điều khiển mờ .1

Chương 1 Các khái niệm cơ bản .2

1. Khái niệm về tập mờ .2

2. Các phép toán trên tập mờ.4

3. Biến ngôn ngữ và các giá trị của nó.8

4. Luật hợp thành mờ.10

5. Giải mờ .15

Chương 2 Điều khiển mờ .21

1. Bộ điều khiển mờ cơ bản .21

2. Những nguyên tắc tổng hợp bộ điều khiển mờ.22

3. Hệ điều khiển mờ lai .28

4. Chỉnh định mờ tham số bộ điều khiển PID .32

Phần 2 PLC S7-400 và Tập lệnh .37

Chương 1 Ngôn ngữ lập trình STL .38

1. Cấu trúc lệnh và trạng thái kết quả.39

2. Các lệnh cơ bản.45

3. Các lệnh toán học.55

4. Lệnh logic tiếp điểm trên thanh ghi trạng thái.57

5. Lệnh đổi kiểu dữ liệu.62

6. Các lệnh điều khiển chương trình .66

7. Bộ thời gian (Timer).71

8. Bộ đếm (Counter).75

9. Kỹ thuật lập trình.78

9.1. Lập trình tuyến tính và lập trình có cấu trúc .78

9.2. Tổ chức bộ nhớ CPU .79

9.3. Trao đổi dữ liệu giữa CPU và các modules mở rộng.80

9.4. Gọi khối FC .81

9.5. Instance block và thủ tục gọi khối FB .81

Chương 2 Điều khiển mờ với S7-400 .82

1. Chương trình FCPA.82

2. Sử dụng DB mờ vơi FB30 (Fuzzy Control) .82

3. Module mềm PID .83

pdf200 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2966 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ứng dụng bộ điều khiển mờ lai và SCADA trong hệ thống bơm thử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLVTN.PDF
  • rarchương trình.rar