Luận văn Ứng dụng của luật thuận nghịch và thặng dư bậc hai

Mở đầu 1

1 Kiến thức chuẩn bị 3

1.1 DỊnh lý Fermat nhỏ và định lý Euler 3

1.2 Sơ lược về phương trình đồng (lư 5

2 ứng dụng của luật thuận nghịch và thặng dư bậc hai 10

2.1 Thặng dư bậc hai và ứng dụng 10

2.1.1 Phương trình dồng dư bậc hai 10

2.1.2 Thặng dư bậc hai 12

2.1.3 Tiêu chuẩn Euler và ký hiệu Legendre 16

2.1.4 BỔ dề Gauss 21

2.1.5 Một số ứng dụng khác 27

2.2 Luật thuận nghịch bậc hai và ứng dụng 32

2.2.1 Luật thuận nghịch bậc hai 32

2.2.2 ứng dụng của luật thuận nghịch bậc hai 37

Kết luận 46

Tài liệu tham khảo 47

 

pdf50 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 855 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ứng dụng của luật thuận nghịch và thặng dư bậc hai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_ung_dung_cua_luat_thuan_nghich_va_thang_du_bac_hai.pdf
Tài liệu liên quan