Luận văn Ứng dụng logic mờ, mạng nơron và mạng PLC trong điều khiển giám sát đèn giao thông

(Bản scan)

Luận văn Ứng dụng logic mờ, mạng nơron và mạng PLC trong điều khiển giám sát đèn giao thông

Mục lục

Chương 1: Tổng quan về giao thông và các đặc điểm của giao lộ

Chương 2: Logic mờ

Chương 3: Mạng nơron

Chương 4: Mạng PLC omron

Chương 5: Ứng dụng vào điều khiển giám sát đèn giao thông

Chương 6: Kết luận

pdf37 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2735 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ứng dụng logic mờ, mạng nơron và mạng PLC trong điều khiển giám sát đèn giao thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf3.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
Tài liệu liên quan