Luận văn Ứng dụng ngôn ngữ ASP xây dựng website du lịch Nghệ An qua bản đồ

MỤC LỤC

 

 

Lời nói đầu .

Chương I: Tổng quan về đề tài

1. Đặt vấn đề .

2. Khái quát về trang Web du lịch Nghệ An

Chương II: Cơ sở lý thuyết

I. Giới thiệu mô hình CLIENT/SERVER .

1. Sự phát triển .

2. Cấu trúc mô hình CLIENT/SERVER .

3. Các thành phần mô hình CLIENT/SERVER

4. Ưu nhược điểm của mô hình

II. Các công cụ cài đặt .

1. Ngôn ngữ HTML .

2. Ngôn ngữ ASP .

3. ACCESS

4. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL

5. Kết nối ODBC(OPEN DATABASE CONNECTIVITY) .

Chương III: Phân tích thiết kế hệ thống

I. Xác định, phân tích các luồng thông tin

II. Phân tích các luồng dữ liệu .

1. Đối tượng quan tâm .

2. Yêu cầu chức năng .

III. Thiết kế hệ thống thông tin .

Chương IV. Xây dựng chương trình

I.Xây dựng chương trình .

1.Tổ chức cơ sở dữ liệu trên SERVER .

2.Xây dựng chương trình .

II. Giao diện chương trình

Chương V. Kết luận

I. Kết quả đạt được .

II. Hạn chế

III. Hướng phát triển .

Tài liệu tham khảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang

1

3

3

4

4

4

4

5

6

7

7

9

18

19

21

24

24

24

24

24

25

29

29

29

29

30

37

37

37

37

38

 

 

doc41 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1678 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ứng dụng ngôn ngữ ASP xây dựng website du lịch Nghệ An qua bản đồ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
  • pptTom tat.ppt