Luận văn Ước lượng gradient cho phương trình khuếch tán phi tuyến trên đa tạp riemann

Mục lục

Mở đầu 4

1 TOÁN TỬ LAPLACE TRÊN DA TẠP RIEMANN 7

1.1 Da tạp Riemann 7

1.1.1 Toán tử Laplace trên đa tạp Riemann 7

1.1.2 Liên thông Levi - Civita trên đa tạp Riemann 14

1.1.3 Tensor (lộ cong, độ cong Ricci 17

2 ƯỚC LƯỢNG GRADIENT CHO PHƯƠNG TRÌNH KHUẾCH TÁN

PHI TUYẾN TRÊN DA TẠP RIEMANN 21

2.1 ước lượng Gradient cho phương trình Schrodinger với hàm thế vị h(xẠ) 21

2.2 Một vài ứng dụng 36

Kết luận 40

Tài liệu tham khảo

40

 

pdf41 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 472 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ước lượng gradient cho phương trình khuếch tán phi tuyến trên đa tạp riemann, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvanthacsi_chuaphanloai_87_8554_1870112.pdf
Tài liệu liên quan