Luận văn Về tính Pronormal của nhóm con các ma trận đường chéo với định thức Dieudonné bằng 1 trong nhóm tuyến tính đặc biệt trên thể

(Bản scan)

Về tính Pronormal của nhóm con các ma trận đường chéo với định thức Dieudonné bằng 1 trong nhóm tuyến tính đặc biệt trên thể

Mục lục

1, Mở đầu

2. Định thức Dieudonné

3. Lưới và nhóm con lưới

4. Về sự mô tả chuẩn

5. Nhóm con trung gian đầy đủ

6. Các nhóm con đa chuẩn tắc

7. Các nhóm con abnormal và abnormal yếu

8. Các nhóm con pronormal và pronormal yếu

 

pdf2 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1378 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Về tính Pronormal của nhóm con các ma trận đường chéo với định thức Dieudonné bằng 1 trong nhóm tuyến tính đặc biệt trên thể, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf2.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf11.pdf
 • pdf12.pdf
 • pdf13.pdf
 • pdf14.pdf
 • pdf15.pdf
Tài liệu liên quan