Luận văn Xác suất trên không gian Banach và một số mở rộng của luật số lớn cho không gian

(Bản scan)

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Xác suất trên không gian Banach

1. Không gian xác suất

2. Phần tử ngẫu nhiên

3. Sự hội tụ của dãy phần tử ngẫu nhiên

4. kỳ vòng có điều kiện Martingale

Chương 2: Một số mở rộng của luật số lớn của K.L. Chung và cho không gian Banach

1. Các bổ đề

2. Luật số lớn cho dãy phần tử ngẫu nhiên độc lập trên không gian Rademacher loại p

3. Luật số lớn cho dãy phù hợp

4. Luật số lớn cho mảng các phần tử ngẫu nhiên độc lập theo hàng

Kết luận

pdf39 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1902 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xác suất trên không gian Banach và một số mở rộng của luật số lớn cho không gian, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf869.pdf
Tài liệu liên quan