Luận văn Xây dựng dịch vụ tính toán phân bố (distributed computing environment-DCE)

MỤC LỤC

1 Giới thiệu 5

1.1 Sự hình thành bài toán 6

1.2 Bài toán 7

1.3 Các giả thuyết của bài toán: 8

1.4 Mô hình 8

1.5 Sơ lược về hoạt động hệ thống 10

2 Cơ sở lý thuyết 12

2.1 TCP/IP 13

2.1.1 Tổng quan về TCP/IP 14

2.1.2 Các lớp trong TCP/IP 16

2.1.3 Internet Protocol (IP) 19

2.1.4 Transmission Control Protocol (TCP) 22

2.1.5 User Datagram Protocol (UDP) 25

2.2 Berkeley sockets 26

2.2.1 Sự trừu tượng hóa socket 27

2.2.2 Các hàm hệ thống liên quan đến dịch vụ của cấp transport 28

2.3 Mô hình Client – Server 31

2.3.1 Xây dựng chương trình Client 32

2.3.2 Các loại Server 33

2.3.3 Xây dựng chương trình Server 34

2.4 Multicast 38

2.4.1 Giới thiệu 38

2.4.2 Broadcasting 40

2.4.3 Multicasting 41

2.4.4 IGMP : Internet Group Management Protocol 47

2.4.5 Quá trình Multicast 50

2.4.6 Làm sao viết một ứng dụng dùng Multicast trong Unix 53

2.4.7 Vấn đề tìm đường trong multicast: 56

2.5 Mô hình Group Communicatons 56

2.6 XDR (eXternal Data Representation) 59

2.6.1 Tại sao lại phải sử dụng XDR 59

2.6.2 Các kiểu dữ liệu chuẩn của XDR 60

2.6.3 Các thủ tục chuyển đổi 61

3 Phân tích ,thiết kế và hiện thực 62

3.1 Tổng kết phần cơ sở lý thuyết 62

3.2 Phân tích 64

3.2.1 Bài toán 64

3.2.2 Các giả thuyết của bài toán: 65

3.2.3 Phân tích bài toán và các giả thuyết 65

3.3 Các mô hình và lựa chọn mô hình 67

3.3.1 Chỉ dùng mô hình Client –Server 67

3.3.2 Dùng Client –Server kết hợp với Peer Group 68

3.3.3 Dùng Client –Server kết hợp với Hierarchical Group 69

3.4 Cấu trúc của hệ thống 69

3.5 Lưa chọn protocol và hoạt đọng của hệ thống 71

3.6 Phân tích chức năng 73

3.6.1 Admin 73

3.6.2 Agent 74

3.6.3 Server 74

3.6.4 Service 74

3.6.5 Client 75

3.6.6 Tools 75

3.7 Các giải thuật 75

3.7.1 Admin 75

3.7.2 Agent 75

3.7.3 Server 77

3.7.4 Giải thuật bầu chọn 78

3.7.5 Client 78

3.8 Hiện thực 80

3.8.1 Tổ chức dữ liệu 80

3.8.2 Quản lý timer 83

3.8.3 Socket giao tiếp 86

3.8.4 Tìm tất cả các host và user trên mạng 86

3.8.5 Tải trên hệ thống Sun-solaris , chọn Server tốt nhất 87

3.8.6 Hướng dẫn chương trình demo 89

3.9 Tổng kết 93

4 Phụ lục 94

4.1 Tài liệu tham khảo 94

4.2 Chương trình nguồn 96

4.2.1 _project 96

 

doc151 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1673 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng dịch vụ tính toán phân bố (distributed computing environment-DCE), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXÂY DỰNG DỊCH VỤ TÍNH TOÁN PHÂN BỐ (Distributed Computing Environment-DCE).doc
Tài liệu liên quan