Luận văn Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lý hóa

Mục lục

I. Lý do chọn đề tài

II. Nội dung chính của đề tài

III. Nhiệm vụ của đề tài

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử

Chương 3: Phương pháp phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử

Chương 4: Các phương pháp chiết và phân chia

Kết luận

Tài liệu tham khảo

pdf155 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1763 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lý hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng một số câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lý hóa.pdf