Luận văn Xây dựng và thử nghiệm hệ chất hoạt tính bề mặt bền nhiệt để ứng dụng trong tăng cường thu hồi dầu móng mỏ Đông Nam Rồng

(Bản scan)

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Thực nghiệm

Chương 3: kết quả và biện luận

Kết luận và kiến nghị

Danh mục công trình của tác giả

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

 

pdf32 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1444 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng và thử nghiệm hệ chất hoạt tính bề mặt bền nhiệt để ứng dụng trong tăng cường thu hồi dầu móng mỏ Đông Nam Rồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF