Luận văn Xích Markov Monte Carlo (MCMC)

(Bản scan)

Luận văn Xích Markov Monte Carlo (MCMC)

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: kiến thức cơ sở

Chương 2: Xích Markov Monte Carlo trên không gian trạng trái hữu hạn

Chương 3: Mô phỏng chuỗi Markov trên không gian trạng thái tổng quát

kết luận

pdf40 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2501 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xích Markov Monte Carlo (MCMC), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf194.pdf
Tài liệu liên quan