Luận văn Xử lý truy xuất thông tin hỗ trợ Việt ngữ

Trong kiến trúc .Net có một hệ thống kiểu chung được sử dụng để cho phép tất cả cá ngôn ngữ nhằm vào môi trường .net thao tác liên kết nhau. C# sử dụng hệ thống cơ sở này. Chúng ta đã nói rằng mọi thứ trong C# là đối tượng

pdf87 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1814 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xử lý truy xuất thông tin hỗ trợ Việt ngữ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXử lý truy xuất thông tin hỗ trợ việt ngữ.pdf