Ma trận - Lê Xuân Đại

Tính chất

o Neu A, B G Mn(K) là những ma trận tam giác dưói thì aA 4- f3B, Va, /3 e K cũng là ma trận tam giác dưói.

o Neu A, B G Mn(K) là những ma trận tam giác

dưói thì A.B cũng là ma trận tam giác dưói.

Tính chất

o Neu A, B G Mn(K) là những ma trận tam giác dưói thì aA 4- f3B, Va, /3 e K cũng là ma trận tam giác dưói.

o Neu A, B G Mn(K) là những ma trận tam giác

dưói thì A.B cũng là ma trận tam giác dưói.

 

pdf103 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ma trận - Lê Xuân Đại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfma_tran_le_xuan_dai.pdf