Nhật kí dạy học lớp 3 - Năm học: 2016 - 2017 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Tuần 18

HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc còn hạn chế như Tuấn, Tưởng, Nhung đọc đúng tiếng từ, ngắt nghỉ đúng một đoạn trong bài và TL được một câu hỏi về đoạn đọc,nắm và tìm được các sự vật so sánh với nhau trong các câu văn.Tìm được các hình ảnh so sánh thích hợp vào mỗi chỗ trống. Nghe viết đúng chính tả, đúng tốc độ bài Rừng cây trong nắng.

- HSHTT: Tiếp cận giúp các em đọc diền cảm và TL câu hỏi chính xác.

 Tìm thêm một số câu thơ, câu văn có hình ảnh so sánh.

V. Hoạt động ứng dụng;

Thực hiện theo sách HDH

 

doc14 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 1023 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhật kí dạy học lớp 3 - Năm học: 2016 - 2017 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Tuần 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 18 Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2016 TOÁN: CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT- CHU VI HÌNHVUÔNG (T1) I. Mục tiêu: Em biết quy tắc tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông và vận dụng vào giải toán. II. Tài liệu và phương tiện dạy học: GV: SHD, BP HS: SHD, vở III. Các hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. - Chia sẻ sau trò chơi - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1. Tính chu vi của khung ảnh có kích thước như hình vẽ: Việc 1: Em đọc và tính chu vi làm vào vở Việc 2: Hai bạn cùng chia sẻ cách làm nêu quy tắc Việc 3: NT yêu cầu các bạn trong nhóm chia sẻ + CTHĐTQ yêu cầu các bạn chia sẻ 2. Cho hình chữ nhật ABCD với kích thước như sau Việc 1: Em đọc và tính chu vi làm vào vở Việc 2: Hai bạn cùng chia sẻ cách làm nêu quy tắc Việc 3: NT yêu cầu các bạn trong nhóm chia sẻ + CTHĐTQ yêu cầu các bạn chia sẻ Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào? 3. Cho hình vuông MNPQ với kích thước như sau: Việc 1: Em đọc và tính chu vi hình vuông làm vào vở Việc 2: Hai bạn cùng chia sẻ cách làm nêu quy tắc Việc 3: NT yêu cầu các bạn trong nhóm chia sẻ + CTHĐTQ yêu cầu các bạn chia sẻ Muốn tính chu vi hình vuông ta làm thế nào? - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Như TLHDH Tiếng Việt: BÀI 18A: ÔN TẬP 1 (T1) I. Mục tiêu: Ôn luyện các nội dung sau: - Các bài tập đọc II. Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, phiếu ghi tên các bài TĐ và câu hỏi, phiếu HĐ1,2 HS: SHD, vở III.Điều chỉnh hoạt động : 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc còn hạn chế như Tuấn, Tưởng, Nhung đọc đúng tiếng từ, ngắt nghỉ đúng một đoạn trong bài và TL được một câu hỏi về đoạn đọc,nắm và tìm được các sự vật so sánh với nhau trong các câu văn.Tìm được các hình ảnh so sánh thích hợp vào mỗi chỗ trống. Nghe viết đúng chính tả, đúng tốc độ bài Rừng cây trong nắng. HSHTT: Tiếp cận giúp các em đọc diền cảm và TL câu hỏi chính xác. Tìm thêm một số câu thơ, câu văn có hình ảnh so sánh. V. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH Tiếng Việt: BÀI 18A: ÔN TẬP 1 (T2) IMục tiêu: - Phép so sánh II. Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, phiếu HĐ1,2 HS: SHD, vở III.Điều chỉnh hoạt động : 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc còn hạn chế như Tuấn, Tưởng, Nhung đọc đúng tiếng từ, ngắt nghỉ đúng một đoạn trong bài và TL được một câu hỏi về đoạn đọc,nắm và tìm được các sự vật so sánh với nhau trong các câu văn.Tìm được các hình ảnh so sánh thích hợp vào mỗi chỗ trống. Nghe viết đúng chính tả, đúng tốc độ bài Rừng cây trong nắng. HSHTT: Tiếp cận giúp các em đọc diền cảm và TL câu hỏi chính xác. Tìm thêm một số câu thơ, câu văn có hình ảnh so sánh. V. Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH HĐGDĐĐ: THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ I I.Mục tiêu: -Biết và thực hành được các hành vi đạo đức đã học. -Biết xử lý các tình huống xảy ra liên quan đến các hành vi đạo đức đã học. -Biết ứng xử hạnh vi đạo đức cùng bạn trong cuộc sống hằng ngày. II Tài liệu và phương tiện: Vở VBT, Phiếu BT1 III/ Tiến trình: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Phân biệt hành vi đúng hành vi sai Việc 1: Em đọc hoàn thành phiếu bài tập phân biệt đúng sai Em hãy viết vào ô trống chữ Đ trước các việc làm đúng và chữ S trước các việc làm sai đối với bạn Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ các việc làm của mình Việc 3: NT yêu cầu cá bạn trình bày trước nhóm 2. Liên hệ và tự liên hệ Việc 1: Em tự nhớ và liên hệ - Em đã biết chia sẻ vui buồn, tích cực tham gia việc lớp việc trường, biết quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng, chưa? Còn điều nào thực hiện chưa tốt?Vì sao? - Bạn đã thể hiện việc làm nào quan tâm đến thương binh liệt sĩ chưa? Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ, nhận xét - CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm liên hệ chia sẻ trước lớp, nhận xét 3. Thi Hát, kể chuyện, đọc thơ các bài có ND liên quan đến các hành vi đã họ Việc 1: Em suy nghỉ tìm bài hát bài thơ có liên quan đến hành vi đã học Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ Việc 3: NT thi trong nhóm chọn bạn thi trước lớp -CTHĐTQ tổ chức cho các bạn thi đọc thơ, kể chuyện trước lớp, bình chọn nhóm có bạn đọc, hát, hay đúng nội dung các hành vi đã học. - Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Thực hiện nội dung bài. Thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 2016 Tiếng việt: BÀI 18B: ÔN TẬP 2 (T1) I. Mục tiêu: Ôn luyện các nội dung sau: - Các bài tập đọc đã học II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD , phiếu ghi tên các bài TĐ và câu hỏi . HS: SHD, vở III.Điều chỉnh hoạt động : 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc còn hạn chế như em Tuấn, Tuân đọc đúng tiếng từ, ngắt nghỉ đúng , TL được một câu hỏi về đoạn đọc. -HS HTT: Tiếp cận giúp các em đọc diền cảm và TL câu hỏi chính xác. Tiếng việt: BÀI 18B: ÔN TẬP 2 (T2) I. Mục tiêu: Ôn luyện các nội dung sau: - Các bài tập đọc đã học II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Phiếu HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS còn hạn chế: Đặt đúng câu hỏi cho bộ phận in đậm và đặt đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi hay dấu phẩy vào ô trống. Đặt được 3 câu theo mẫu Ai làm gì đúng. -HSHTT: - Đặt 3 câu theo mẫu Ai làm gì? IV. Hoạt động ứng dụng - Chia sẻ bài học với người thân TOÁN: CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT- CHU VI HÌNH VUÔNG (T2) I. Mục tiêu: Em biết quy tắc tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông và vận dụng vào giải toán. II .Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, BP,phiếu HĐ1 HS: SHD, vở III.Điều chỉnh hoạt động : 1.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh Gọi hs nêu lại 2 quy tắc tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh IV .Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; -HS còn hạn chế: Giúp HS Vận dụng quy tắc tính chu vi HCN và chu vi HV vào tính và giải toán có lời văn. Muốn tính chu vi HCN em làm như thế nào? Muốn tính chu vi HV em làm như thế nào? -HS HTT: Bt bổ sung Tính chu vi HCN có CD 3dm và CR 17 cm? Tính chu vi hình vuông có cạnh là số lớn nhất có 1 chữ số? THỦ CÔNG: CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ (T2) I/ Muc tiªu: - HS biÕt c¸ch cắt, dán chữ VUI VẺ - HS thùc hµnh cắt, dán được chữ VUI VẺ ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt - HS yªu thÝch cắt, dán chữ II. §å dïng d¹y häc: GV: MÉu chữ VUI VẺ. Tranh quy tr×nh HS: GiÊy mµu, bót mµu, kÐo III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.¤n ®Þnh tæ chøc: Nhãm tr­ëng kiÓm tra dông cô – b¸o c¸o chñ tÞch H§TQ – B¸o c¸o GV 2. Bµi míi: HS ®äc Môc tiªu - HS biÕt c¸ch cắt, dán chữ VUI VẺ - HS thùc hành cắt, dán chữ VUI VẺ ®óng quy tr×nh, kÜ thuËt Ho¹t ®éng thùc hµnh 1- GV gîi ý HS c¸c b­íc cắt, dán chữ VUI VẺ : Em xem c¸c b­íc cắt, dán chữ VUI VẺ : Trao ®æi c¸c thao t¸c cắt, dán chữ VUI VẺ - Gv treo tranh quy tr×nh - Mêi 2 HS xung phong lªn b¶ng quan s¸t tranh vµ thùc hiÖn , Líp Theo dâi: - B1: GÊp,c¾t h×nh vu«ng - B2: GÊp lÊy ®iÓm gi÷a vµ 2 ®­êng dÊu gÊp gi÷a h×nh vu«ng - B3: Căt , dán chữ VUI VẺ - Gv mêi HS nhËn xÐt. 2- Häc sinh thùc hµnh theo nhãm : Nªu yªu cÇu thùc hµnh: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS ViÖc 1 :HS thùc hµnh cắt, dán chữ VUI VẺ trªn giÊy mµu. ViÖc 2: Em trao ®æi s¶n phÈm lµm ®­îc víi c¸c b¹n trong nhãm - Quan s¸t HS thùc hµnh, uèn n¾n cho nh÷ng em cắt chưa ®óng - GV gióp ®ì nh÷ng em cßn lóng tóng ®Ó c¸c em hoµn thµnh s¶n phÈm 4 - Tr­ng bµy s¶n phÈm. - GV ph©n chia vÞ trÝ cho c¸c nhãm tr­ng bµy s¶n phÈm. - C¸c nhãm trÝnh bµy, trang trÝ xong gi¬ thÎ. GV cho c¸c nhãm lÇn l­ît lªn b¶ng tr­ng bµy s¶n phÈm vµo vÞ trÝ GV chØ ®Þnh . 5 - HS tù nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - GV h­íng ®Én HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm theo c¸c yªu cÇu: + Cắt ®óng quy tr×nh + C¸c dấu cắt t­¬ng ®èi th¼ng, ph¼ng + Trang trÝ ®Ñp m¾t + Tµu thñy c©n ®èi. - HS ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña c¸c b¹n trªn b¶ng. - Cho HS b×nh chän chữ đúng , ®Ñp nhÊt. – GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ GV nhËn xÐt, cïng HS chÊm ®iÓm mét sè s¶n phÈm theo 3 møc Hoµn thµnh (A) vµ ch­a hoµn thµnh (B). Khen ngîi, ®¸nh gi¸ ®¹t ë møc hoµnh thµnh tèt (A+) ®èi víi c¸c em/nhãm cã s¶n phÈm ®Ñp, ®óng quy tr×nh , . - Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS cã th¸i ®é häc tËp tèt. Ho¹t ®éng øng dông *GV nhËn xÐt tiÕt häc. NhËn xÐt sù chuÈn bÞ bµi, kÕt qu¶ thùc hµnh cña HS DÆn HS chuÈn bÞ giÊy mµu ®Ó häc tiết sau. - VÒ nhµ tËp cắt, dán . HĐNGLL: GDKNS CHỦ ĐỀ 3: EM PHÒNG BỆNH THƯỜNG GẶP(T2) I. Mục tiêu HS kể được tên một số loại bệnh thường gặp, nhận biết được biểu hiện của các bệnh thường gặp: bệnh giun, bệnh đau mắt đỏ,; và cách phòng tránh. - Biết vận dụng kiến thức để phòng tránh một số loại bệnh thường gặp bằng cách tiêm vắc xin phòng bệnh và giữ thói quen vệ sinh hằng ngày. - Rèn cho HS kĩ năng bảo vệ bản thân: phòng tránh các loại bệnh; Kĩ năng tham gia vào các hoạt động nhóm; Kĩ năng chia sẻ, đánh giá; Kĩ năng tham gia trò chơi. - Có ý thức chấp hành tốt các yêu cầu điều hành của nhóm để chiếm lĩnh kiến thức. - Biết tự giác thực hành thường xuyên để bảo vệ sức khỏe cho bản thân. - Tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện. II.Chuẩn bị ĐD DH: - Sách sống đẹp lớp 3 tập 1. - Sáp màu. - Một số đồ dùng phục vụ cho trò chơi (khăn vải bịt mắt, bút dạ, các bảng số rời hay dây ruy băng nhiều màu sắc.) - Mẫu hồ sơ sức khỏe. - Tài liêu về chương trình tiêm chủng mở rộng (bệnh lao, sởi, ho gà, bại liệt, ru- be - la, bạch cầu). II. Các hoạt động học: B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Khởi động: - CTHĐTQ yêu cầu ban học tập lên điều hành trò chơi “ Phóng viên nhỏ tuổi” - Chia sẻ sau khi chơi - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp 3. Phòng bệnh giun. a. Hồi tưởng. Việc 1: Em đọc và hãy hoàn thành bảng hồi tưởng trang 27. - Hằng ngày em đã làm gì để phòng bệnh giun? Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ. Việc 3: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn trong nhóm chia sẻ - CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ b. Tìm hiểu biểu hiện của người bị bệnh giun. Việc 1: Em hãy viết lại những biểu hiện của người bị bệnh giun và mô tả con đường trứng gium đi vào cơ thể theo một hoặc hai cách trang 28, 29. Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ. Việc 3: NT yêu cầu các bạn trong nhóm chia sẻ - CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ c. Luyện tập - Thực hành. Việc 1: Em quan sát tranh , kể lại rồi hoàn thành bảng theo dõi trang 32, 33. Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ. Việc 3: NT yêu cầu các bạn trong nhóm chia sẻ. - CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ 4. Phòng bệnh đau mắt đỏ. Việc 1: Em hãy quan sát nói về bệnh của bạn nhỏ trong hình. Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ. Việc 3: NT yêu cầu các bạn trong nhóm chia sẻ. - CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ - CTHĐTQ lên tổ chức Trò chơi Phóng viên nhỏ. Việc 1: Tổ chức trò chơi phóng viên nhỏ để hoàn thành bảng kết quả thống kê tìm hiểu về bệnh đau mắt đỏ trang 34, 35. Việc 2: Chia sẻ tổng hợp ghi chép của các nhóm. Việc 3: GV tổng kết trò chơi. Việc 4: Trò chơi Cốc và khăn yêu quý. Việc 1: Tìm hiểu trò chơi trang 36 Việc 2: Thực hành chơi Việc 3: Chơi trong nhóm - CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ sau khi chơi C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Chia sẻ bài học với người thân Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2016 TOÁN: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC T1 I. Mục tiêu: Em ôn lại: - Bảng nhân, bảng chia. - Cách nhân( chia) số có hai, ba chữ số với số có một chữ số II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các bài tập HS bắt đầu từ hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trong nhóm rồi chia sẻ trước lớp Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; -HS còn hạn chế: Giúp HS Vận dụng các kiến thức đã học về nhân, chia số có ba chữ số với số có một chữ số. HĐ3:Nêu cách chia từng bài? -HSHTT: Hoàn thành các bài tập Tìm x: X : 12 = 123 + 12 IV. Hoạt động ứng dụng - Chia sẻ bài học với người thân Tiếng việt: BÀI 18B: ÔN TẬP 2(T3) I. Mục tiêu: Ôn luyện các nội dung sau: Điền vào tờ giấy in sẵn. Viết thư II. Hoạt động học B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học. - HS viết tên bài vào vở. - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp 4. Lớp em tổ chức liên hoan chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 Việc 1: Em dựa vào mẫu viết giấy mời theo mẫu. Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ giấy mời vừa viết Việc 3: NT yêu cầu các bạn đọc cho nhau nghe CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ 5. Hãy viết một bức thư thăm một người bạn thân hoặc một người quý mến Việc 1: Em hãy viết một bức thư dựa theo mẫu Dòng đầu thư: Nơi gửi, ngày....tháng ...năm Lời xưng hô với người nhận thư Nội dung thư: Thăm hỏi, báo tin. Lời chúc và hứa hẹn. Cuối thư: Lời chào, chữ kí và tên. Việc 2: Em cùng bạn đọc cho nhau nghe Việc 3: NT yêu cầu các bạn đọc bức thư của mình CTHĐTQ yêu cầu các nhóm chia sẻ trước lớp. Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Như TLHDH Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2016 TOÁN: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC (T2) I. Mục tiêu: Em ôn lại: - Cách tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông, giải toán về tìm một phần mấy của một số. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: - Tất cả các bài tập HS bắt đầu từ hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trong nhóm rồi chia sẻ trước lớp Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; -HS còn hạn chế: Giúp HS Vận dụng các kiến thức đã học về nhân, chia số có ba chữ số với số có một chữ số, tính chu vi HCN, HV và giải toán có lời văn. HĐ3:Nêu cách chia từng bài? HĐ4,5 :Bài toán cho biết gì? hỏi gì? Muốn tính chu vi HCN em làm như thế nào? Muốn tính chu vi HV em làm như thế nào? -HSHTT: Tính chu vi HCN biết CD 48 m , CR bằng một nữa chiều dài? IV.Hoạt động ứng dụng; Thực hiện theo sách HDH Tiếng Việt: BÀI 18C: ÔN TẬP 3 (T1) I. Mục tiêu: Ôn luyện các nội dung sau: Các bài tập đọc đã học Điền vào tờ giấy in sẵn. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, Phiếu bài tập đọc HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc thuộc lòng một đoạn, bài và TL được một câu hỏi về đoạn đọc đúng.Tìm được các hình ảnh so sánh trong câu văn đã cho.Điền được mẫu đơn in sẵn. HSHTT: Giúp các em đọc hay và đọc diễn cảm bài và TLCH chính xác.Hoàn thành mẫu đơn IV. Hoạt động ứng dụng Tiếng việt: BÀI 18C: ÔN TẬP 3 (T2) I. Mục tiêu: Ôn luyện các nội dung sau: Các bài tập đọc đã học Điền vào tờ giấy in sẵn. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, phiếu bài luyện tập 1 HS: TLHDH,vở III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: 3. Dự kiến phương , án hỗ trợ cho đối tượng HS: Không điều chỉnh HS còn hạn chế: Làm bài luyện tập 1, HS đọc và chọn ý trả lời đúng. HSHTT: Làm nhanh và chính xác. Đặt và chép vào vở 3 câu theo mẫu Ai thế nào? IV. Hoạt động ứng dụng Chia sẻ bài học với người thân. Ô.L.Toán: TUẦN 18 I. Mục tiêu: - Bước đầu nhận biết một số yếu tố (đỉnh, góc ,cạnh) của hình chũ nhật , hình vuông; vẽ được hình chũ nhật, hình vuông đơn giản . - Biết làm tính nhân ,tính chia trong bảng , nhân chia số có hai , ba chữ số vói số có một chữ số. - Tính được chu vi hình chữ nhật , chu vi hình vuông; giải toán có nội dung liên quan đến tính chu vi hình chũ nhật, chu vi hình vuông. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔLT HS: Vở ÔLT III.Điều chỉnh hoạt động : 1.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh IV.Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; + HS còn hạn chế - Tiếp cận từng hoạt động 1,2,3,4,5,6,7,8 tuần 18 giúp hs hoàn thành các bài tập. + HS HTT: Hoàn thành tốt các bài tập .Hỗ trợ giúp đỡ các bạn còn hạn chế. V. Hoạt động ứng dụng; ÔLTV: TUẦN 18 I.Mục tiêu : Đọc và hiểu các từ ngữ, hình ảnh, sự việc, ..trong bài đọc ; bước đầu nhận biết ý nghĩa của bài đọc đã học, biết liên hệ bài đọc với những điều đã biết, đã chứng kiến. Tìm được hình ảnh so sánh trong câu ; sử dụng dấu chấm, dấu phẩy khi viết câu. Viết bức thư cho người quen biết hoặc viết đoạn văn kể về việc học tập của mình hoặc của lớp. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔL HS: Vở ÔL III. Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; HS còn hạn chế : BT 1,2, 3, 4 Giúp học sinh đọc và hiểu bài trả lời câu hỏi đúng. Nhận biết ý nghĩa của bài đọc đã học, biết liên hệ bài đọc với những điều đã biết, đã chứng kiến.Tìm được hình ảnh so sánh trong câu ; sử dụng dấu chấm, dấu phẩy khi viết câu.Viết bức thư cho người quen biết hoặc viết đoạn văn kể về việc học tập của mình hoặc của lớp. HSHTT:Hoàn thành các bài tập 1,2,3,4 Nhận biết ý nghĩa của bài đọc đã học, biết liên hệ bài đọc với những điều đã biết, đã chứng kiến.Tìm được hình ảnh so sánh trong câu ; sử dụng dấu chấm, dấu phẩy khi viết câu.Viết bức thư cho người quen biết hoặc viết đoạn văn kể về việc học tập của mình hoặc của lớp. IV. Hoạt động ứng dụng Chia sẻ bài học hôm nay với người thân. Thứ sáu , ngày 23 tháng 12 năm 2016 TOÁN: EM Đà HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ? I. Mục tiêu: Tự đánh giá kết quả học tập về: - Nhân, chia nhẩm trong bảng. - Nhân, chia số có ba chữ số với số có một chữ số. - Tính giá trị của biểu thức; giải bài toán có đến hai phép tính. II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở, Giấy KT III. Điều chỉnh hoạt động 1.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 3.Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS; -HS còn hạn chế: Giúp HS vận dụng các kiến thức đã học để làm bài kiểm tra. -HS HTT Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 9 thì được 15 cộng với 7. IV. Hoạt động ứng dụng - Chia sẻ bài kiểm tra cho người thân Tiếng việt: BÀI 18C: ÔN TẬP 3 (T2) I. Mục tiêu: - Nghe viết một đoạn văn. - Kể về việc học tập của em trong học kì 1 II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH,vở, Giấy KT III. Điều chỉnh hoạt động 1. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 2. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: HS còn hạn chế: :Tiếp cận giúp HS nghe, viết đúng 3 khổ thơ đầu trong bài Anh Đom Đóm. Dựa vào gợi ý viết được đoạn văn kể về việc học tập của em trong học kỳ 1. HS HTT: Viết được đoạn văn hay hay, dùng từ có hình ảnh. IV. Hoạt đông ứng dụng - Chia sẻ bài học với người thân HĐTT : SINH HOẠT LỚP 1. Mục tiêu: - Nhận xét,đánh giá HĐ của lớp trong tuần vừa qua - Đề ra kế hoạch HĐ của tuần tới - GD HS có ý thức phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, phát huy những thành tích đó có để tuần tới đạt KQ cao hơn. 2. Các HĐ chính *Tổng kết , đánh giá ,nhận xét công tác tuần qua: +/ YC các ban thảo luận các HĐ của ban : Công tác học tập, nề nếp, vệ sinh +/Các trưởng ban báo cáo. +/ CTHĐTQ nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong thời gian qua. *Ưu điểm: + Các nhóm ổn định tốt nề nếp tự quản, HĐ giữa giờ, trồng và chăm sóc hoa. + Nhiều bạn có ý thức học tập tốt : Duyên, Đức, Hà, Linh, Huy ...... + Các bạn đã có nề nếp trong việc tạo không gian lớp học, bố trí chỗ ngồi hợp lí. -*Một số tồn tại: + Một số bạn chưa tích cực trong trong mọi hoạt động, hợp tác với bạn chưa tích cực :Sáng, Văn Hoàng, Tú, Nhi..... +/ GV nhận xét chung: *Kế hoạch công tác tuần đến: HĐTQ đưa ra kế hoạch hoạt động của tuần sau. - Phấn đấu thi đua dạy tốt – học tốt . - Tiếp tục củng cố nề nếp và kiểm tra tác phong đến trường. - Thường xuyên củng cố các nề nếp tự quản, truy bài đầu giờ. - Xây dựng ý thức trung thực, nghiêm túc trong HT - Tăng cường ôn luyện chuẩn bị cho kiểm tra học kì 1 - Nhóm trưởng, HĐTQ thường xuyên nhắc nhở, thức đẩy các bạn trong nhóm, lớp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. - Ban học tập có biện pháp giúp đỡ những bạn còn chậm trong học tập. - Thường xuyên, tăng cường giao tiếp tiếng anh trong những giờ nghĩ cũng như trong các tiết học. - Tăng cường vệ sinh lớp, dịch vụ,vệ sinh phong quang trường sạch sẽ.Thường xuyên chăm sóc bồn hoa. - Trưởng ban thư viện thường xuyên tổ chức cho các ban đọc sách vào giữa buổi. - Sửa chữa các khuyết điểm tuần trước. * Các trưởng ban của các ban thảo luận, góp ý những việc cần làm để hoàn thiện kể hoạch cho ban mình trong tuần tới. - HĐTQ tổ chức cho các lớp giao lưu với nhau bằng tiếng anh với chủ đề tuần học. *Kết thúc tiết sinh hoạt: - Hát tập thể.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc_Tuan_18.doc